Advertisement

Nomadic Narratives of Sámi People’s Migration in Historic and Modern Times

 • Pigga Keskitalo
Chapter
 • 122 Downloads

Abstract

This chapter discusses the experiences of Sámi people (N = 10) regarding migration to the Arctic region in Finland. In general, indigenous people tend to move to towns. Likewise, the Sámis had already started to move to towns in the southern areas of Finland before the 1960s. Migration to urban centers was increasing in line with worldwide trends, and the overall trend in Finland affected all areas and inhabitants in the country. Currently, 75% of Sámi children live outside the Sámi core areas in Finland, while most of the elders live in the core Sámi areas. This phenomenon creates new challenges for education. This chapter aims to find out what the Sámi themselves think about migration. This study contributes to the international interest in describing indigenous people’s migration in the modern age and, in their narratives, Sámi people highlight nomadic views of migration.

References

 1. Äärelä, R. (2016). Dat ii leat dušše dat giella [Se ei ole vain se kieli]. Tapaustutkimus saamenkielisestä kielipesästä saamelaisessa varhaiskasvatuksessa [It’s not just a language. Case study of Sámi language nest in Sámi early childhood education]. Acta Universitatis Lapponiensis 335. Rovaniemi: Lapland University Press.Google Scholar
 2. Ahokas, L. (2013, April 6). Nilla Keva oli paljon muutakin kuin opettaja [Nilla Keva was much more than a teacher]. Akaan Seutu. Retrieved from: https://akaanseutu.fi/2013/04/06/nilla-keva-oli-paljon-muutakin-kuin-opettaja/.
 3. Aikio, A. (2012). An essay on Saami ethnolinguistic prehistory. In R. Grünthal & P. Kallio (Eds.), A linguistic map of prehistoric Northern Europe (pp. 63–117). Helsinki: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia - Mémoires de la Société Finno-Ougrienne.Google Scholar
 4. Aikio, N. (2000). Liekkejä pakoon – saamelaiset evakossa 1944–1945 [Escaping flames—Sámi in evacuation 1944–45]. Helsinki: SKS.Google Scholar
 5. Aikio, S. (1966, November 29). Piirteitä Pedar Jalvin kirjallisesta tuotannosta [Features of Pedar Jalvi’s written production]. Lapin Kansa.Google Scholar
 6. Aikio-Puoskari, U. (2007). Saamelaisopetus osana suomalaista peruskoulua – kielenvaihdon vai revitalisaation edistäjä? [Sámi education as a part of Finnish basic education—Promoter of language change or revitalization?] In Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmočála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. Beaivve 2007 (pp. 73–84). Helsinki: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia - Mémoires de la Société Finno-Ougrienne.Google Scholar
 7. Anttonen, M. (1999). Etnopolitiikkaa Ruijassa. Suomalaislähtöisen väestön identiteettien politisoituminen 1990-luvulla [Ethnic policy in Finnmark: The politicization of the identity of a Finnish-based population in the 1990s]. Helsinki: SKS.Google Scholar
 8. Balto, A., & Østmo, L. (2012). Multicultural studies from a Sámi perspective: Bridging traditions and challenges in an indigenous setting. Issues in Educational Research, 22(1), 1–17.Google Scholar
 9. Battiste, M. (2000). Maintaining aboriginal identity, language, and culture in modern society. In M. Battiste (Ed.), Reclaiming indigenous voice and vision (pp. 192–208). Vancouver: University of British Columbia Press.Google Scholar
 10. Blindh, I. B. (1979). Samer i Stockholm: En undersökning om utflyttade samers kulturella behov [The Sámi in Stockholm: Research about migrated Sámi people’s cultural needs]. Dieđut nr. 1. Guovdageaidnu: Sámi Instituhtta.Google Scholar
 11. Brattrein, H. D., & Niemi, E. (1994). Inn i riket [In a country]. In E. A. Drivenes, M. A. Hauan, & H. A. Wold (Eds.), Politisk og økonomisk integrasjoen gjennom tusen år. Nord-Norsk kulturhistorie 1 (pp. 146–209). Oslo: Gyldendal norsk forlag.Google Scholar
 12. Chaichian, M. (2014). Empires and walls: Globalisation, migration, and colonial control. Leiden: Brill.CrossRefGoogle Scholar
 13. Cooper, B. (2016). Intersectionality. In L. Disch & M. Hawkesworth (Eds.), The Oxford handbook of feminist theory (pp. 1–25). New York, NY: Oxford University Press.  https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199328581.013.20.
 14. Dankertsen, A. (2006). “Men du kan jo snakke frognerSámisk!Tradisjon og kulturell innovasjon blant samer i Oslo [“But you can talk frognerSámi!” Tradition and cultural innovation among the Sami people in Oslo] (Masters thesis). Institute of Social Anthropology, Oslo University.Google Scholar
 15. de los Reyes, P., Molina, I., & Mulinari, D. (2005). Intersektionalitet: Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap [Intersectionality: Critical reflections about the landscape of (in)equality]. Malmö: Liber.Google Scholar
 16. Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2008). Handbook of critical and indigenous methodologies. Thousand Oaks, CA: Sage.CrossRefGoogle Scholar
 17. Eidheim, H. (1997). Ethno-political development among the Sami after World War II. In H. Gaski (Ed.), The invention of selfhood: Sámi culture in a new era (pp. 29–61). Kárášjohka: Davvi Girji.Google Scholar
 18. Giddens, A. (1997). Sociology. Cambridge: Polity Press.Google Scholar
 19. Granqvist, K. (2006). Confrontation and conciliation: The Sami, the crown and the court in seventeenth-century Swedish Lapland. A Nordic Journal of Cicumpolar Societies, 21(2), 99–116.  https://doi.org/10.1080/08003830410009130.CrossRefGoogle Scholar
 20. Gröndahl, S. (2010). Erilaisuuden kokemuksesta moniarvoisuuteen: Romanien ja matkaajien kirjallisuus Pohjoismaissa [From diversity to experience of pluralism: Literature of roamers and travelers in Scandinavia]. In E. Rantonen (Ed.), Vähemmistöt ja monikulttuurisuus kirjallisuudessa [Minorities and multiculturalism in literature] (pp. 106–131). Tampere: Tampere University Press.Google Scholar
 21. Guttorm, H. (2018). Flying beyond: Diverse Sáminesses and be(com)ing Sámi. Reconceptualizing Educational Research Methodology, 9(1), 43–54.Google Scholar
 22. Hakkarainen, M.-L. (2010). Istanbulin ja Berliinin välillä. Kulttuurisen identiteetin muodonmuutoksia turkkilais-saksalaisessa kirjallisuudessa [Between Istanbul and Berlin. Deformations of cultural identity in Turkish-German literature]. In E. Rantonen (Ed.), Vähemmistöt ja monikulttuurisuus kirjallisuudessa [Minorities and multiculturalism in literature] (pp. 220–245). Tampere: Tampere University Press.Google Scholar
 23. Hancock, A.-M. (2016). Intersectionality: An intellectual history. New York, NY: Oxford University Press.CrossRefGoogle Scholar
 24. Heikkinen, H. (2003). Sopeutumisen mallit. Poronhoidon adaptaatio jälkiteolliseen toimintaympäristöön Suomen läntisellä poronhoitoalueella [Models of adaption post-industrial society in Western reindeer herding district in Finland]. Helsinki: SKS.Google Scholar
 25. Hirshberg, D., & Petrov, A. N. (2014). Education and human capital. In Arctic human development report: Regional processes and global linkages (pp. 349–399). Copenhagen: Nordic Council of Ministers. Retrieved from: http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:788965/FULLTEXT03.pdf.
 26. Hirvonen, V. (2010). Saamelainen kirjallisuus ja pohjoinen ulottuvuus [Sámi literature and the northern dimension]. In E. Rantonen (Ed.), Vähemmistöt ja monikulttuurisuus kirjallisuudessa [Minorities and multiculturalism in literature] (pp. 71–105). Tampere: Tampere University Press.Google Scholar
 27. Hovland, A. (1996). Moderne urfolk. Samisk ungdom i bevelse [Modern indigenous people. Sami youth in conception]. Oslo: Cappelen akademisk forlag.Google Scholar
 28. Hyvärinen, M. (2006). Kertomuksen tutkimus [Researching narratives]. Tampere: University of Tampere. Retrieved from: http://www.uta.fi/yky/yhteystiedot/henkilokunta/mattikhyvarinen/index/Kerronnallinen%20tutkimus.pdf.
 29. International Centre for Reindeer Husbandry. (2018). Sámi & Finns. Retrieved from: http://reindeerherding.org/herders/sami-finns-finland/.
 30. Keskitalo, P., & Sarivaara, E. (2016). The definition and task of mediating Sámi research. In S. Uusiautti & K. Määttä (Eds.), The basics of caring research (pp. 119–133). Rotterdam: Sense Publishers.CrossRefGoogle Scholar
 31. Keskitalo, P., Lehtola, V.-P., & Paksuniemi, M. (Eds.). (2014). Saamelaisten kansanopetuksen ja koulunkäynnin historia Suomessa [The Sámi education history in Finland]. Turku: Migration Institute.Google Scholar
 32. Korkiasaari, J., & Tarkiainen, K. (2000). Suomalaiset Ruotsissa [Finns in Sweden]. Turku: Migration Institute.Google Scholar
 33. Kortesalmi, J. (2008). Poronhoidon synty ja kehitys Suomessa [Reindeer herding and its development in Finland]. Helsinki: SKS.Google Scholar
 34. Lähteenmäki, M. (2014). Northern border regions on focus. Nordia Geographical Publications, 43(1), 1–6.Google Scholar
 35. Latomaa, S. (2010). “Hänellä ei ole kieltä missä hän voisi elää” − kirjallisuus kielipolitiikan ilmentäjänä [“He has no language where he could live”—Literature as an expression of language policy]. In E. Rantonen (Ed.), Vähemmistöt ja monikulttuurisuus kirjallisuudessa [Minorities and multiculturalism in literature] (pp. 40−68). Tampere: Tampere University Press.Google Scholar
 36. Lehtola, V.-P. (2005). The Sámi people: Traditions in transition. Fairbanks: University of Alaska Press.Google Scholar
 37. Lindgren, A.-R. (2000). Helsingin saamelaiset ja oma kieli [The Sámi in Helsinki and their own language]. Helsinki: SKS.Google Scholar
 38. Linkola, M. (Ed.). (1967). Entinen Kemijoki [Former Kemi River]. Helsinki: Weilin+Göös.Google Scholar
 39. Miettunen, K.-M. (2010). Muistelu historiakuvien rakentajana [Memories constructing pictures from history]. Tieteessä tapahtuu, 2, 12–15.Google Scholar
 40. Morgan, G. (2006). Unsettled places: Aboriginal people and urbanisation in New South Wales. Adelaide: Wakefield Press.Google Scholar
 41. Nordic Council of Ministers. (2014). Arctic human development report. Copenhagen: Nordic Council of Ministers. Retrieved from: http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:788965/FULLTEXT03.pdf.
 42. Nystad, I. M. K. (2003). Mannen mellom myte og modernitet [Man between myth and modernity]. Nesbru: Vett & Viten.Google Scholar
 43. Olsén, L., Heinämäki, L., & Harkoma, A. (2017). Vähemmistöjen sisäisten vähemmistöjen ihmisoikeudet ja moniperustainen syrjintä: saamelaiset vammaiset henkilöt ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt [Human rights and multiple discrimination against minority minorities: Sámi disabled people and sexual and gender minorities]. Rovaniemi: University of Lapland.Google Scholar
 44. Paksuniemi, M., & Keskitalo, P. (2018, in press). Hidden stories about caring power towards children at Riutula Children’s Home. Nordic Journal of Education History.Google Scholar
 45. Petrov, A., & Vlasova, T. (2010). Migration and socio-economic well-being in the Russian North: Interrelations, regional differentiation, recent trends and emerging issues In L. Huskey & C. Southcott (Eds.), Migration in the circumpolar north: New concepts and patterns (pp. 163–192). Edmonton: CCI Press.Google Scholar
 46. Poelzer, G., & Wilson, G. N. (2014). Governance in the arctic: Political systems and geopolitics. In Arctic human development report: Regional processes and global linkages (pp. 185–222). http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:788965/fulltext03.pdf.
 47. Rahko-Ravantti, R. (2016). Saamelaisopetus Suomessa: tutkimus saamelaisopettajien opetustyöstä suomalaiskouluissa [Sámi teaching in Finland: Research about Sámi teachers’ work at Finnish schools]. Rovaniemi: Lapland University Press.Google Scholar
 48. Rantonen, E. (2010). Maahanmuuttajat ja kirjallisuus Suomessa ja Ruotsissa [Immigrants and literature in Finland and Sweden]. In E. Rantonen (Ed.), Vähemmistöt ja monikulttuurisuus kirjallisuudessa [Minorities and multiculturalism in literature] (pp. 163–191). Tampere: Tampere University Press.Google Scholar
 49. Rantonen, E., & Savolainen, M. (2010). Vähemmistöt ja monikulttuurisuus – kulttuurit ja kirjallisuudet rinnakkain, vastakkain ja vuorovaikutuksessa [Minorities and multiculturalism—Cultures and literatures side by side, confronted and in interaction]. In E. Rantonen (Ed.), Vähemmistöt ja monikulttuurisuus kirjallisuudessa [Minorities and multiculturalism in literature] (pp. 9–39). Tampere: Tampere University Press.Google Scholar
 50. Rautio, A., Poppel, B., & Young, K. (2014). Human health and well-being. In J. Nymand & G. Fondahl (Eds.), Arctic human development report: Regional processes and global linkages (pp. 299–348). Copenhagen: Nordic Council of Ministers. Retrieved from: http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:788965/FULLTEXT03.pdf.
 51. Sámi Parliament. (2006). Saamelaisten kestävän kehityksen ohjelma 2006 [Program for sustainable development of the Sámi people]. Inari: Saamelaiskäräjät.Google Scholar
 52. Sanders, D. (1999). Indigenous people: Issues of definition. International Journal of Cultural Property, 8, 4–13.  https://doi.org/10.1017/S0940739199770591.CrossRefGoogle Scholar
 53. Seurujärvi-Kari, I. (2011). “We are no longer prepared to be silent”. The making of Sámi indigenous identity in an international context. Suomen antropologi, 35(4), 5–25.Google Scholar
 54. Seurujärvi-Kari, I. (2014). Saamentutkimus [Sámi research]. Encyclopaedia of Saami Culture. University of Helsinki. Retrieved from: http://senc.hum.helsinki.fi/wiki/Saamentutkimus.
 55. Squire, C., Andrews, M., & Tamboukou, M. (2013). Introduction. What is narrative research? In M. Andrews, C. Squire, & M. Tamboukou (Eds.), Doing narrative research (pp. 1–26). Los Angeles, CA: Sage.Google Scholar
 56. Statistics Finland. (2018). Population. Helsinki: Statistcs Finland. Retrieved from: http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto_en.html.
 57. Trujano, C. Y. A. (2008). Indigenous routes: A framework for understanding indigenous migration. Geneva: International Organization for Migration.Google Scholar
 58. United Nations. (2008). Urban indigenous people and migration. Retrieved from: http://www.un.org/en/events/indigenousday/pdf/factsheet_migration_final.pdf.
 59. Voswinkel, S. (2012). Survey of Yukon’s knowledge sector: Results and recommendations. Yukon: Ylynx Management Consulting, Inc. and Yukon Research Centre, Yukon College.Google Scholar
 60. Wahlbeck, Ö. R. (2016). True Finns and non-true Finns: The minority rights discourse of populist politics in Finland. Journal of Intercultural Studies: An International Journal, 37(6), 574–588.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2019

Authors and Affiliations

 • Pigga Keskitalo
  • 1
  • 2
 1. 1.Sámi Teacher Education and Indigneous JournalismSámi University of Applied SciencesKautokeinoNorway
 2. 2.University of LaplandRovaniemiFinland

Personalised recommendations