Advertisement

New Method for Ventilation Methane Content Monitoring

 • Janusz Kruczkowski
 • Piotr OstrogórskiEmail author
Conference paper

Abstract

In this article, the results of experiment measurements were presented. Methane content was measured using newly designed, innovative measuring instruments. The devices make measurements simultaneously and quasi-point. The instruments are prepared to measure methane concentration and air velocity in deep coal mines. The article describes both the handheld and stationary instruments. The method of making measurements and using the measuring instruments was discussed and explained. Measurements were made in a region of a longwall ventilated by means of a U-type ventilation system in normal excavation conditions. The gathered data were compared with the standard acquisition data from the sensors of the mine’s telemetry system.

Keywords

Mine ventilation Ventilation methane content measurement Methane concentration Anemometer Methanoanemometer 

References

 1. 1.
  Dziurzyński, W., Kruczkowski, J.: Variability of the volumetric air flow rate in a mine fan channel for various damper positions. Arch. Min. Sci. 56 (2011)Google Scholar
 2. 2.
  Krach, A.: Zmienność pola prędkości i strumienia objętości powietrza w wyrobiskach kopalń głębinowych. Archives of Mining Sciences, Kraków (2006)Google Scholar
 3. 3.
  Dziurzyński, W., Kruczkowski, J., Wasilewski, S.: Nowoczesna metoda badania przepływu powietrza i metanu w wyrobisku kopalni. Nowe spojrzenie na wybrane zagrożenia naturalne w kopalniach. Presented at the, Katowice (2012)Google Scholar
 4. 4.
  Kruczkowski, J.: Wyznaczanie metanowości wentylacyjnej przy wykorzystaniu nowej techniki pomiarowej. In: Materiały 7 Szkoły Aerologii Górniczej, pp. 71–82. Instytut Eksploatacji Złóż (2013)Google Scholar
 5. 5.
  Kruczkowski, J., Ostrogórski, P.: Metanoanemometr SOM 2303. In: Nowoczesne metody zwalczania zagrożeń aerologicznych w podziemnych wyrobiskach górniczych, pp. 117–127. Główny Instytut Górnictwa (2015)Google Scholar
 6. 6.
  Kruczkowski, J., Ostrogórski, P.: Urządzenie do pomiaru prędkości przepływu powietrza i stężenia metanu w wyrobisku kopalni. Trans. Strata Mech. Res. Inst. 15 (2013)Google Scholar
 7. 7.
  Kruczkowski, J., Krawczyk, J., Ostrogórski, P.: Laboratory investigations of stationary methane anemometer. Arch. Min. Sci. 62, 893–909 (2017)Google Scholar
 8. 8.
  Kruczkowski, J.: Rozkład stężeń metanu w wyrobiskach przyścianowych. In: Zagrożenia aerologiczne w kopalniach węgla kamiennego - profilaktyka, zwalczanie, modelowanie, monitoring. Główny Instytut Górnictwa (2013)Google Scholar

Copyright information

© Science Press and Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Strata Mechanics Research Institute of the Polish Academy of SciencesCracowPoland

Personalised recommendations