Advertisement

Preliminary Investigations on Blood Groups in Horses

Research Note
 • S. Siudziński
 • A. Kaczmarek
 • J. Zwoliński
Chapter

Summary

The test sera anti-A, anti-C and anti-H were obtained. By iso-immunization of 9 horses we succeeded in obtaining immune test sera: anti-A, anti-D, anti-H, anti-K and anti-PO3 = Sw 10.

References

 1. Hirszfeld, L. and Przesmycki, F., 1921. Badania nad aglutynacja. normalna.. IV. O izoaglutynacji u koni (Study on normal agglutination. IV. Iso-agglutination in horses), Przeglqd Epidemiolologiczny, 1, VI.Google Scholar
 2. Kownacki, M. and Szeniawska, D., 1960. Badania nad otrzymaniem izoaglutynin odpornosciowych u koni (Studies on obtaining immune iso-agglutinins in horses), Roczn. Nauk Roln., 76-B-1.Google Scholar
 3. Podliachouk, L., Kaczmarek, A. and Zwoliński, J., 1963. Badania nad grupami krwi niektórych ras koni hodowanych w Polsce (Study on blood groups in some breeds of horses bred in Poland), Roczn. Nauk Roln., 82-B-4.Google Scholar
 4. Wadowski, S., 1964. Koó lidzbarskiijego grupy krwi (Lidzbark horse and its blood groups), Olsztyn.Google Scholar
 5. Woyciechowska, St. and Lille-Szyszkowicz, J., 1960. Badania nad grupami krwi różnych ras koni w zespołach zakażonych wirusem zakaźnego ronienia klaczy Dimocka oraz w zespołach wolnych od zakażenia (Studies on blood groups in horses of various breeds, in areas infected with Dimock’s virus of infectious abortion in mares and in infection-free areas), Roczn. Nauk Roln., 69-E-4.Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media Dordrecht 1970

Authors and Affiliations

 • S. Siudziński
  • 1
 • A. Kaczmarek
  • 1
 • J. Zwoliński
  • 1
 1. 1.Department of Animal HusbandryCollege of Agriculture in PoznańPoznańPoland

Personalised recommendations