Advertisement

Resumo de „Spaca Reprezento Kaj Konkapablo Matematika“

Summary of „Spatial Representation and Mathematical Perceptive Faculty“

Samenvatting van „Ruimtelijke voorstelling en wiskundig kenvermogen“

  • W. A. Verloren van Themaat
Chapter

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer Science+Business Media Dordrecht 1963

Authors and Affiliations

  • W. A. Verloren van Themaat

There are no affiliations available

Personalised recommendations