Advertisement

Op naar datadonorschap

  • Remco Hoogendijk
Chapter

Samenvatting

Als ik naar onze samenleving kijk, dan lijkt het alsof we moeilijk kunnen omgaan met tegenslag. Wij mensen kunnen eenvoudigweg niet accepteren dat er in het leven dingen af en toe gruwelijk misgaan. We denken oprecht dat er veel ellende wordt voorkomen als de verantwoordelijken worden gestraft. Daarnaast wordt er verondersteld dat een misdaad nooit meer kan gebeuren als er maar genoeg regels bij komen. Maar laat het noodlot zich zo temmen?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2020

Authors and Affiliations

  • Remco Hoogendijk
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations