Advertisement

Laat de zorg leren van de financiële sector

  • Paul Iske
Chapter

Samenvatting

Is het een open deur te stellen dat de ontwikkelingen in de zorg snel gaan? Ja. De medische wetenschap ontwikkelt zich razendsnel, zeker in combinatie met technologische ontwikkelingen en dan vooral met big data, met kunstmatige intelligentie, oftewel Artificial Intelligence (AI). Maar wat doen wij met deze constatering? De vraag is immers of de zorgsector genoeg profiteert van de oneindige mogelijkheden die met kunstmatige intelligentie ontstaan. Of geldt hier soms de bekende wet: NT + OO = DOO? Dat wil zeggen: Nieuwe Technologie in een Oude Omgeving resulteert in een Dure Oude Omgeving.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2020

Authors and Affiliations

  • Paul Iske
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations