Advertisement

Data in de zorg en zorg voor de data

  • Peter-Paul Verbeek
Chapter

Samenvatting

Digitale technologie heeft een steeds grotere invloed op onze samenleving. En daarmee op de zorg. De ‘vierde industriële revolutie,’ zoals de digitalisering wordt genoemd, verbindt de digitale wereld met de fysieke wereld. Het internet koppelt niet meer slechts mensen aan elkaar, maar ook de dingen: van sensoren op ons lichaam tot de verlichting in gebouwen. En onze interactie met computers gaat niet meer uitsluitend via beeldschermen en toetsenborden, maar ook via robots die mensen gezelschap kunnen houden en die artsen kunnen helpen met opereren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2020

Authors and Affiliations

  • Peter-Paul Verbeek
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations