Advertisement

Chronische bekkenpijn

 • R. J. Hammers-Cupido
Chapter
Part of the Praktische huisartsgeneeskunde book series (PHG)

Samenvatting

Chronische bekkenpijn omvat klachten in de bekkenregio en is een veelvoorkomend probleem bij mannen en vrouwen. De klachten kunnen van gynaecologische, urologische, gastro-intestinale of myogene aard zijn. Regelmatig spelen behalve bekkenpijn ook algemene klachten mee, zoals moeheid, pijnlijke spieren, geïrriteerdheid of slapeloosheid. De klachten hebben impact op de kwaliteit van leven. Het is belangrijk met een goede anamnese en lichamelijk onderzoek alarmsignalen te onderkennen en een specifieke aandoening uit te sluiten. Vaak wordt er geen duidelijke oorzaak voor de klachten gevonden en spreekt men van een chronisch bekkenpijnsyndroom. De behandeling hiervan is complex. De huisarts is de aangewezen persoon om de samenhang van verschillende klachten in kaart te brengen. Aandacht voor de gevolgen van de klacht is cruciaal. Het exploreren van cognities en gedachten van patiënten over de pijn is onmisbaar. Meestal kan de patiënt in de huisartsenpraktijk begeleid worden. Als de diagnose onduidelijk is of ter geruststelling van arts of patiënt kan een verwijzing naar een multidisciplinair centrum aangewezen zijn.

Literatuur

 1. 1.
  Engeler D, Baranowski AP, Borovicka J, Dinis-Oliveira P, Elneil S, Hughes J, Messelink EJ, De C Williams AC, Cottrell A, Goonewardene S. EAU guidelines on chronic pelvic pain. https://uroweb.org/guideline/chronic-pelvic-pain/2019.
 2. 2.
  Ahangari A, BSc PT. Prevalence of chronic pelvic pain among women: an updated review. Pain Physician. 2014;17:E141–7.Google Scholar
 3. 3.
  Lagro Janssen ALM, Teunissen D. Chronische bekkenpijn. In: Van der Horst HE, De Wit NJ, redactie. Somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2017. pp. 131–43.Google Scholar
 4. 4.
  Oosterlee H. Primary care management of abdominal and pelvic pain Chapter 20. In: Messelink B, Baranowski A, Hughes J, editors. Abdominal and pelvic pain: from definition to best practice. Wolters-Kluwer (VS); 2014. pp. 221–6.Google Scholar
 5. 5.
  Weijenborg TMP, Ter Kuile MM, Gopie JP, Spinhoven P. Vermindering van chronische buikpijn bij vrouwen die minder catastrofaal denken. Ned Tijdsch Geneeskd. 2010;154:A2109.Google Scholar
 6. 6.
  Dielissen P, Teunissen D. Chronische buik- en bekkenpijn: de patiënt bij de huisarts. Tijdschr Seksuol. 2013;41–7. www.tijdschriftvoorseksuologie.nl.
 7. 7.
  Van Goor H, Deen C. De patiënt met chronische buik- en bekkenpijn bij de chirurg. Tijdschr Seksuol. 2013;37-2:48–55. www.tijdschriftvoorseksuologie.nl.
 8. 8.
  Withagen M. Functie en disfunctie van de bekkenbodem. Huisart Wet. 2015;58(11):600–3.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Messelink EJ, Boorsma PG, Groen GJ, Hoogenboom FJ, Malmberg GGA, Van Emmichoven IAZ. Chronische bekkenpijn bij mannen en vrouwen. Bijblijven. 2015;9:778–87.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Ramakers M, Messelink B. Chronische buik-en bekkenpijn: definities, nomenclatuur en classificatie. Tijdschr Seksuol. 2013;34–40. www.tijdschriftvoorseksuologie.nl.
 11. 11.
  Olde Hartman TC, Blankenstein AH, Molenaar AO, Bentz van den Berg D, Van der Horst HE, Arnold IA, Wiersma Tj, Woutersen-Koch H. NHG-Standaard Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). www.NHG.org/standaarden.
 12. 12.
  Weijenborg PTM. Hoe een vrouw met chronische buikpijn te motiveren voor ‘omgaan met pijn’. NTOG. 2018;2:74–7. www.ntog.nl.
 13. 13.
  De Jong L, Janssen PGH, Keizer D, Köke AJA, Schiere S, Van Bommel M, Van Coevorden RS, Van de Vusse A, Van den Donk M, Van Es A, Veldhoven CMM, Verduijn MM. NHG- Standaard pijn. 2018. www.nhg.org/standaarden.

Websites voor patiënten

 1. 14.
  www.thuisarts.nl Ik heb pijn die langer blijft (chronische pijn.
 2. 15.
  www.thuisarts.nl Onverklaarde lichamelijke klachten.
 3. 16.
  www.icpatienten.nl Wat is interstitiële cystitis.
 4. 17.
  www.bekkenbodem4all.nl Brochure: Wat is en doet de bekkenbodem.
 5. 18.
  https://nvfb.kngf.nl Informatie over bekkenfysiotherapie.

Leesadviezen voor professionals

 1. 19.
  www.tijdschriftvoorseksuologie.nl Jaargang 37 nummer 2.
 2. 20.
  Messelink EJ, Boorsma PG, Groen GJ, Hoogenboom FJ, Malmberg GGA, Van Emmichoven IAZ. Chronische bekkenpijn bij mannen en vrouwen. Bijblijven. 2015;9:778–87.CrossRefGoogle Scholar
 3. 21.
  www.nvog.nl: Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie webversie 2018-2. Themanummer ’Pijn’.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2020

Authors and Affiliations

 • R. J. Hammers-Cupido
  • 1
 1. 1.VlielandNederland

Personalised recommendations