Advertisement

Quadricepsruptuur na operatief herstel: oefenprogramma

  • Koos van Nugteren
Chapter
Part of the Orthopedische casuïstiek book series (OPC)

Samenvatting

Hoofdstuk 6 toont het oefenprogramma dat kan worden toegepast bij de revalidatie van een ruptuur van de m. quadriceps aan de patella na operatieve fixatie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Koos van Nugteren
    • 1
  1. 1.Beek-Berg en DalNederland

Personalised recommendations