Advertisement

Peesruptuur van de m. quadriceps

  • Koos van Nugteren
Chapter
Part of the Orthopedische casuïstiek book series (OPC)

Samenvatting

Soms kan door een relatief gering trauma de quadriceps volledig afscheuren van de patella. Dit hoofdstuk beschrijft een dergelijke casus. Hoewel een quadricepsruptuur vrij gemakkelijk te herkennen is, wordt dit letsel soms gemist bij een eerste onderzoek. Dit hoofdstuk maakt duidelijk hoe men een quadricepsruptuur herkent en wat de therapie is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Koos van Nugteren
    • 1
  1. 1.Beek-Berg en DalNederland

Personalised recommendations