Advertisement

Apofysitis van de spina iliaca anterior inferior

  • Koos van Nugteren
Chapter
Part of the Orthopedische casuïstiek book series (OPC)

Samenvatting

Een 14-jarige hockeyster krijgt geleidelijk liespijn. Op deze leeftijd dient men rekening te houden met andere aandoeningen dan die bij volwassenen kunnen optreden. Zo kan er bij tieners sprake zijn van een epifysiolyse van de heupkop of van een apofysitis op verschillende locaties in het been. In dit geval heeft de patiënt een vrij veel voorkomende apofysitis van de spina iliaca anterior inferior. Het hoofdstuk beschrijft onder meer het ontstaansmechanisme, de verschillende voorkeurs locaties van een apofysitis en de beste behandeling van deze door fysiotherapeuten en artsen vaak niet herkende aandoening.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Koos van Nugteren
    • 1
  1. 1.Beek-Berg en DalNederland

Personalised recommendations