Advertisement

Achillespeesruptuur: oefenprogramma

  • Koos van Nugteren
Chapter
Part of the Orthopedische casuïstiek book series (OPC)

Samenvatting

Hoofdstuk 19 toont het oefenprogramma dat kan worden toegepast in de revalidatie van een achillespeesruptuur. De oefeningen kunnen worden toegepast zowel bij conservatief beleid als na een operatie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Koos van Nugteren
    • 1
  1. 1.Beek-Berg en DalNederland

Personalised recommendations