Advertisement

Patellapeestendinose: isometrisch krachtprogramma

  • Patty Joldersma
  • Koos van Nugteren
Chapter
Part of the Orthopedische casuïstiek book series (OPC)

Samenvatting

Dit hoofdstuk beschrijft en illustreert het isometrische krachtprogramma dat kan worden gebruikt bij de behandeling van een patellapeestendinose.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Patty Joldersma
    • 1
  • Koos van Nugteren
    • 2
  1. 1.Beek-Berg en DalNederland
  2. 2.NijmegenNederland

Personalised recommendations