Advertisement

Huh? Waarom gaat het opeens weer zo moeilijk?

  • Marije Kuin
  • Bianca Boyer
Chapter
Part of the Kind en adolescent praktijkreeks book series (KAP)

Samenvatting

Het feit dat je nu aan dit hoofdstuk bent begonnen, betekent dat jouw slapen nu een stuk beter gaat en je eraan toe bent om na te denken hoe je dit vol gaat houden! Wat goed dat het je gelukt is om je slaapgedrag te veranderen. Daar mag je best trots op zijn, want het is voor mensen heel erg moeilijk om hun gedrag te veranderen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2020

Authors and Affiliations

  • Marije Kuin
    • 1
  • Bianca Boyer
    • 2
  1. 1.HaarlemNederland
  2. 2.AmsterdamNederland

Personalised recommendations