Advertisement

Belangrijk om te weten voordat je goed kunt slapen

  • Marije Kuin
  • Bianca Boyer
Chapter
Part of the Kind en adolescent praktijkreeks book series (KAP)

Samenvatting

Op internet kun je heel veel informatie over slapen vinden en er staan daar ook allerlei tips en adviezen om beter te gaan slapen. Het lastige aan internet is dat daar ook veel informatie wordt gegeven waar je je twijfels bij kunt hebben. Het is soms ingewikkeld om de informatie eruit te pikken waar je echt iets aan hebt.

In dit hoofdstuk staat alles wat je moet weten over slapen, zodat je daarna een goed plan kunt maken dat bij jou past. De vragen die erbij staan, kunnen helpen om een goed plan te maken.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2020

Authors and Affiliations

  • Marije Kuin
    • 1
  • Bianca Boyer
    • 2
  1. 1.HaarlemNederland
  2. 2.AmsterdamNederland

Personalised recommendations