Advertisement

Indiceren

 • Henk Rosendal
 • José van Dorst
Chapter

Samenvatting

Indiceren betekent het bepalen van de zorg die nodig is. Met het opnemen van de aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet is het de wijkverpleegkundige die hiervoor verantwoordelijk is. Hij heeft hiermee het vertrouwen gekregen om te bepalen welke zorg rechtmatig is. Om dat te kunnen doen moet de wijkverpleegkundige weten wat er precies aan de hand is met/bij de cliënt, wat daarvan de oorzaken zijn, wat de cliënt zelf wil en kan en welke interventies er beschikbaar zijn. Dat kunnen interventies zijn binnen het wijkverpleegkundig arsenaal, maar ook daarbuiten. Dit impliceert dat de wijkverpleegkundige een gedegen kennis moet hebben van andere (zorg)professionals, wie er zoal zijn en waar hun expertise ligt. Anderzijds moet hij weten welke verpleegkundige en verzorgende handelingen aangewezen zijn en welk niveau van opleiding vereist is voor het verantwoord kunnen uitvoeren daarvan.

Literatuur

 1. 1.
  Bulechek GM, Butcher HK, Dochterman JM, Wagner CM. Verpleegkundige interventies. Vertaling van Nursing Intervention Classification (NIC). Houten: Springer Media; 2016.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Henk Rosendal
  • 1
 • José van Dorst
  • 2
 1. 1.Kenniscentrum ZorginnovatieHogeschool RotterdamRotterdamNederland
 2. 2.Stichting Bevordering WijkverpleegkundeWouwse PlantageNederland

Personalised recommendations