Advertisement

Anamnese/assessment

 • Henk Rosendal
 • José van Dorst
Chapter

Samenvatting

De eerste fase is erop gericht de relatie met de cliënt en zijn nabije omgeving aan te gaan en vertrouwen op te bouwen. Vervolgens kan er informatie worden verzameld die nodig is om een goed beeld van de situatie van de cliënt te krijgen. Het is van belang om hier voldoende tijd voor te nemen, aangezien er anders een kans is dat relevante informatie wordt gemist, hetgeen leidt tot het onterecht níét stellen van wel aanwezige diagnoses. In dat geval wordt de cliënt benodigde zorg onthouden. Maar het tegenovergestelde kan natuurlijk ook, dus dat hierdoor niet-aanwezige diagnoses wél worden gesteld. Dat leidt tot onnodige inzet van zorg. Door voldoende tijd te nemen in deze fase is de kans ook groter om de oorzaak, of oorzaken, van de problemen te achterhalen. Die kennis is van cruciaal belang, aangezien daar vaak de sleutel tot de juiste doelen en interventies ligt.

Literatuur

 1. 1.
  Gordon M. Handleiding verpleegkundige diagnostiek. Houten: Springer Media; 2008.Google Scholar
 2. 2.
  NANDA International. Verpleegkundige diagnoses en classificaties 2015–2017. Houten: Springer Media; 2017.Google Scholar
 3. 3.
  Van Haaren E, Mast J, De Graaf-Waar H, Martijn R. Klinisch redeneren en verpleegkundige classificaties. Werken met Omaha System, Nanda-I/NIC/NOC. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2017. pag. 84–9.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Henk Rosendal
  • 1
 • José van Dorst
  • 2
 1. 1.Kenniscentrum ZorginnovatieHogeschool RotterdamRotterdamNederland
 2. 2.Stichting Bevordering WijkverpleegkundeWouwse PlantageNederland

Personalised recommendations