Advertisement

Opbouw protocol

  • Leonie van Ginkel
  • Sjoukje Adema
Chapter
Part of the Kind en adolescent praktijkreeks book series (KAP)

Samenvatting

De groepsbehandeling is opgebouwd uit achttien wekelijkse bijeenkomsten, waarvan twee optioneel, met aansluitend vier boostersessies, eens per twee weken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Leonie van Ginkel
    • 1
  • Sjoukje Adema
    • 1
  1. 1.Accare Intensieve ZorgSmildeNederland

Personalised recommendations