Advertisement

Casuïstiek

  • Ronald Geelen
Chapter
Part of the Nursing-Dementiereeks book series (NUDEM)

Samenvatting

In dit hoofdstuk bespreken we praktijkervaringen. Daarbij passen we inzichten uit de vorige hoofdstukken toe. Bij interventies gaat het om maatwerk: elke persoon en elke context is anders, en vraagt zowel om een zorgvuldige verkenning als om een individuele afstemming van interventies. Al doende wordt duidelijk wat er aan de hand is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Ronald Geelen
    • 1
  1. 1.Etten-LeurNederland

Personalised recommendations