Advertisement

Interventies

 • Ronald Geelen
Chapter
Part of the Nursing-Dementiereeks book series (NUDEM)

Samenvatting

Er zijn legio interventiemogelijkheden voor probleemgedrag. Na algemene opmerkingen over psychologische interventies beschrijven we diverse mogelijkheden aan de hand van het ijsbergmodel. De keuze van een interventie(s) hangt af van de analyse van de problematiek.

Geraadpleegde Literatuur

 1. Appelo, M. (2014). Socratisch motiveren. Amsterdam: Boom.Google Scholar
 2. Ayalon, L., Gum, A. M., Feliciano, L., & Areán, P. A. (2006). Effectiveness of nonpharmacological interventions for the management of neuropsychiatric symptoms in patients with dementia: A systematic review. Archives of Internal Medicine, 166(20), 2182–2188.CrossRefGoogle Scholar
 3. Ballard, C. G., Gauthier, S., Cummings, J. L., Brodaty, H., Gorssberg, G. T., Robert, P., et al. (2009). Management of agitation and aggression associated with Alzheimer disease. Neurology, 5, 245–255.PubMedGoogle Scholar
 4. Bernlef, J. (2017). Hersenschimmen. Amsterdam: Querido.Google Scholar
 5. Bird, M., Robert, H., Llewellyn-Jones, R. H., & Korten, A. (2009). An evaluation of the effectiveness of a case-specific approach to challenging behaviour associated with dementia. Aging & Mental Health, 13, 173–183.CrossRefGoogle Scholar
 6. Brodaty, H., & Arasaratnam, C. (2012). Meta-analysis of nonpharmacological interventions for neuropsychiatric symptoms of dementia. American Journal of Psychiatry, 169, 946–953.CrossRefGoogle Scholar
 7. Cabrera, E., Sutcliffe, C., Verbeek, H., Saks, K., Soto-Martin, M., Meyer, G., et al. (2015). Non-pharmacological interventions as a best practice strategy in people with dementia living in nursing homes. A systematic review. European Geriatric Medicine, 6, 134–150.CrossRefGoogle Scholar
 8. Cohen-Mansfield, J. (2013). Nonpharmacologic treatment of behavioral disorders in dementia. Current Treatment Options in Neurology, 15, 765–785.CrossRefGoogle Scholar
 9. Cohen-Mansfield, J., Thein, K., Marx, M. S., Dakheel-Ali, M., & Freedman, L. (2012). Efficacy of nonpharmacologic interventions for agitation in advanced dementia: A randomized, placebo-controlled trial. Clinical Psychiatry, 73(9), 1255–1261.CrossRefGoogle Scholar
 10. Cotelli, M., Manenti, R., & Zanetti, O. (2012). Reminiscence therapy in dementia: A review. Maturitas, 72(2012), 203–205.CrossRefGoogle Scholar
 11. Gauthier, S., Cummings, J., Ballard, C., Brodaty, H., Grossberg, G., Robert, P., et al. (2010). Management of behavioral problems in Alzheimer’s disease. International Psychogeriatrics, 22(3), 346–372.CrossRefGoogle Scholar
 12. Geelen, R., & Dam, H. van (2016). Dementie: Van hersenlagen tot omgangsvragen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRefGoogle Scholar
 13. Gunten, A. van, Alnawaqil, A. M., Abderhalden, C., Heedham, I., & Schupbach, B. (2008). Vocally disruptive behavior in the elderly, a systematic review. International Psychogeriatrics, IPA, 1010–1017.Google Scholar
 14. Husebo, B. S., Ballard, C., Sandvik, R., Nilsen, O. B., & Aarsland, D. (2011). Efficacy of treating pain to reduce behavioural disturbances in residents of nursing homes with dementia: Cluster randomised clinical trial. BMJ, 343, d4065.CrossRefGoogle Scholar
 15. Livingston, G., Johnston, K., Katona, C., Paton, J., & Lyketsos, C. G. (2005). Systematic review of psychological approaches to the management of neuropsychiatric symptoms of dementia. American Journal of Psychiatry, 162, 1996–2021.CrossRefGoogle Scholar
 16. Maseda, A., Sanchez, A., Marante, P., Gonzalez-Abraldes, I., Bujan, A., & Millan-Calenti, G. (2014). Effects of multisensory stimulation on a sample of institutionalized elderly people with dementia diagnosis: A controlled longitudinal trial. American Journal of Alzheimer’s Disease & Other Dementias, 29(5), 463–473.CrossRefGoogle Scholar
 17. Moniz Cook, E. D., Swift, K., James, I., Malouf, R., Vugt, M. de, & Verhey, F. (2012). Functional analysis-based interventions for challenging behaviour in dementia. Review. The Cochrane Collaboration. New Jersey: John Wiley & Sons, Ltd.Google Scholar
 18. O’Connor, D. W., Ames, D., Gardner, B., & King, M. (2009). Psychosocial treatments of psychological symptoms in dementia: A systematic review of reports meeting quality standards. International Psychogeriatrics, 21(2), 241–251.CrossRefGoogle Scholar
 19. O’Connor, C. M., Clemson, L., Brodaty, H., Jeon, Y. H., Mioshi, E., & Gitlin, L. N. (2014). Use of the tailored activities program to reduce neuropsychiatric behaviors in dementia: An Australian protocol for a randomized trial to evaluate its effectiveness. International Psychogeriatrics, 26(5), 857–869.CrossRefGoogle Scholar
 20. Rebecca, G., Logsdon, R. G., McCurry, S. M., & Teri, L. (2007). Evidence-based psychological treatments for disruptive behaviors in individuals with dementia. Psychology and Aging, 22(1), 28–36.CrossRefGoogle Scholar
 21. Seitz, D. P., Brisbin, S., Herrmann, N., Rapoport, M. J., Wilson, K., Gill, S. S., et al. (2012). Efficacy and feasibility of nonpharmacological interventions for neuropsychiatric symptoms of dementia in long term care: A systematic review. JAMDA, 13, 503–506.PubMedGoogle Scholar
 22. Testad, I., Corbett, A., Aarsland, D., Osland Lexow, K., Fossey, J., Woods, B., et al. (2014). The value of personalized psychosocial interventions to address behavioral and psychological symptoms in people with dementia living in care home settings: A systematic review. International Psychogeriatrics, 26(7), 1083–1098.  https://doi.org/10.1017/S1041610214000131.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 23. Vernooij-Dassen, M., Vasse, E., Zuidema, S., Cohen-Mansfield, J., & Moyle, W. (2010). Psychosocial interventions for dementia patients in long-term care. International Psychogeriatrics, 22(7), 1121–1128.CrossRefGoogle Scholar
 24. Vroon, P. (1976). Bewustzijn, hersenen en gedrag. Baarn: Ambo.Google Scholar
 25. Vroon, P. (1989). Tranen van de krokodil. Baarn: Ambo.Google Scholar
 26. Yusupov, A., & Galvin, J. E. (2014). Vocalization in dementia: A case report and review of the literature. Case Reports in Neurology, 6, 126–133.CrossRefGoogle Scholar
 27. Zwijsen, S. A., Smalbrugge, M., Eefsting, J. A., Twisk, J. W. R., Gerritsen, D. L., Pot, A. M., et al. (2014). Coming to grips with challenging behavior: A cluster randomized controlled trial on the effects of a multidisciplinary care program for challenging behavior in dementia. JAMDA, 15(531), 1–10.Google Scholar

Internet

 1. Enige basisinformatie over benaderingswijzen vind je op www.alzheimer-nederland.nl.
 2. Kijk op www.worldwidesnoezelen.com voor informatie over zintuigactivering.
 3. www.zorgvoorbeter.nl. Website van Vilans, met een ‘Stappenplan Probleemgedrag’, biedt verschillende materialen voor de deskundigheidsbevordering van medewerkers en informatie over de mate waarin probleemgedrag voorkomt en de multidisciplinaire aanpak ervan. Ook is er een stappenplan om het proces rondom medicatietoediening te verbeteren.
 4. Zuidema, S. U., Smalbrugge, M., Bil, W. M. E., Geelen, R., Kok, R. M., Luijendijk. H. J., et al. (2018). Multidisciplinaire Richtlijn probleemgedrag bij dementie. Utrecht: Verenso, NIP. De richtlijn Probleemgedrag is te vinden in de richtlijnendatabase op de nieuwe website van Verenso (https://www.verenso.nl) en op de website van het NIP (https://www.psynip.nl).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Ronald Geelen
  • 1
 1. 1.Etten-LeurNederland

Personalised recommendations