Advertisement

Breed en gericht kijken naar probleemgedrag

Perspectief, focussen en breed kijken
 • Ronald Geelen
Chapter
Part of the Nursing-Dementiereeks book series (NUDEM)

Samenvatting

Hoe moet je kijken naar probleemgedrag? Het gaat daarbij allereerst om een persoonlijk gezichtspunt, om betrokkenheid bij déze mens, oftewel een persoonsgerichte visie. Waarop let je verder bij de vele indrukken en gegevens van deze kwetsbare persoon? Sommige modellen, zoals het biomedische of leermodel, leggen daarin accenten. Andere, zoals de systeemleer, geven een meer algemeen kader. Voorbeelden van beide komen aan bod. Bij probleemgedrag voldoet vaak niet één visie of model; je zult afhankelijk van de situatie een bepaalde en niet zelden zelfs meerdere brillen moeten opzetten.

Literatuur

 1. Cohen-Mansfield, J., Dakheel-Ali, M., Marx, M. S., Thein, K., & Regier, N. G. (2015). Which unmet needs contribute to behavior problems in persons with advanced dementia? Psychiatry Research, 228(1), 59–64.CrossRefGoogle Scholar
 2. Droës, R. M. (1991). In beweging. Nijkerk: Intro.Google Scholar
 3. Geelen, R. (2015a). Dementiezorg in de praktijk deel 1: Van achterdocht tot zwerfgedrag. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRefGoogle Scholar
 4. Geelen, R. (2015b). Dementiezorg in de praktijk deel 2: Van aanpassingsproblemen tot zingeving. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRefGoogle Scholar
 5. Hall, G., & Buckwalter, K. (1987). Progressively lowered stress threshold: A conceptual model of care of adults with Alzheimer’s disease. Archives of Psychiatric Nursing, 1, 399–406.PubMedGoogle Scholar
 6. Hall, G. R., Gerdner, L., Zwyart-Stauffacher, M., & Buckwalter, K. C. (1995). Principles of non-pharmacological management: Caring for people with Alzheimer’s disease using a conceptual model. Psychiatric Annals, 25(7), 432–440.CrossRefGoogle Scholar
 7. Helden, M. van (2009). Kleur bekennen in de psychogeriatrie, DSA in zakformaat. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.Google Scholar
 8. Helden, M. van, & Bakker, T. J. E. M. (2006). Persoonlijkheidsproblematiek in de psychogeriatrie langs de dynamische systeem analyse. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.Google Scholar
 9. Kitwood, T. (1992). Towards a theory of dementia care: Personhood and well-being. Ageing and Society, 12, 269–287.CrossRefGoogle Scholar
 10. Kitwood, T. (1997). Dementia reconsidered: The person comes first. Buckingham: Open University Press.Google Scholar
 11. Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer.Google Scholar
 12. McClelland, D. C. (1988). Human motivation. New York: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
 13. Moos, R., & Tsu, V. D. (1977). The crisis of physical illness: An overview. In R. Moos (Ed.), Coping with physical illness. New York: Plenum.CrossRefGoogle Scholar

Filmfragment

 1. What do you see? Film van Amanda Waring. Voor een impressie van zorg zonder ziel.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Ronald Geelen
  • 1
 1. 1.Etten-LeurNederland

Personalised recommendations