Advertisement

Verkenning van probleemgedrag

 • Ronald Geelen
Chapter
Part of the Nursing-Dementiereeks book series (NUDEM)

Samenvatting

Wat is probleemgedrag, en wanneer spreken we van probleemgedrag? In hoeverre speelt iemands persoonlijkheid hierin mee? En meegemaakte levensgebeurtenissen? Welke probleemgedragingen zijn er, en wat is hun verhouding tot de ernst en het type van dementie? Het zijn belangrijke maar geen gemakkelijke vragen die worden verkend.

Literatuur

 1. Cahn, C., Allewijn, M., & Diesfeldt, H. F. A. (2005). Premorbide persoonlijkheid en agressief gedrag bij bewoners van een psychogeriatrisch verpleeghuis. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 36(5), 188–192.CrossRefGoogle Scholar
 2. Dorsselaer, S. van, Graaf, R. de, Verdurmen, J., et al. (2006). Trimbos Kerncijfers psychische stoornissen: Resultaten van Nemesis-1 (Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study). Utrecht: Trimbos-instituut.Google Scholar
 3. Holmes, T. H., & Rahe, R. H. (1967). The social readjustment rating scale. Journal of Psychosomatic Research, 11(2), 213–218. http://www.sciencedirect.com/science/journal/00223999.CrossRefGoogle Scholar
 4. Jost, B. C., & Grossberg, G. T. (1996). The evolution of psychiatric symptoms in Alzheimer’s disease: A natural history study. Journal of the American Geriatrics Society, 44, 1078–1081.CrossRefGoogle Scholar
 5. Mukherjee, A., Bisqas, A., Roy, A., Biswas, S., Gangopadhyay, G., & Das, K. (2017). Behavioural and psychological symptoms of dementia: Correlates and impact on caregiver distress. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra, 7(3), 354–365. Published online 2017 Nov 1.  https://doi.org/10.1159/000481568. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5731149/.CrossRefGoogle Scholar
 6. Osborne, H., Simpson, J., & Stokes, G. (2010). The relationship between pre-morbid personality and challenging behaviour in people with dementia: A systematic review. Aging and Mental Health, 14(5), 503–515.CrossRefGoogle Scholar
 7. Thissen, A. J. C., Ekkerink, J. L. P., Mahler, M. M., Kuin, Y., Wetzels, R. B., & Gerritsen, D. L. (2010). Boos, bedreigd of impulsief? Een onderzoek naar premorbide persoonlijkheid en agressie bij psychogeriatrische verpleeghuisbewoners. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 41, 116–125.CrossRefGoogle Scholar
 8. Torrisi, M., Cola, M. C. de, Marra, A., Luca, R. de, Bramanti, P., & Calabrò, R. S. (2016). Neuropsychiatric symptoms in dementia may predict caregiver burden: A Sicilian exploratory study. Psychogeriatrics, 17(2):103–107.  https://doi.org/10.1111/psyg.12197, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27411501.CrossRefGoogle Scholar
 9. Wang, H. F., Jiang, T., Tan, M. S., Tan, L., Xu, W., Li, J. Q., et al. (2016). The prevalence of neuropsychiatric symptoms in Alzheimer’s disease: Systematic review and meta-analysis. Journal of Affective Disorders, 190:264–271.  https://doi.org/10.1016/j.jad.2015.09.069. (Epub 2015 Oct 24).CrossRefGoogle Scholar
 10. Zuidema, S. U., Meer, M. M. van der, Pennings, G. A. T. C., & Koopmans, R. T. C. M. (2006). Prevalentie van probleemgedrag bij een groep dementerende verpleeghuispatiënten. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 37, 19–24.CrossRefGoogle Scholar
 11. Zuidema, S.U., Smalbrugge, M., Bil, W.M.E., Geelen, R., Kok, R.M., Luijendijk. H.J., et al. (2018). Multidisciplinaire Richtlijn probleemgedrag bij dementie. Utrecht: Verenso, NIP.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Ronald Geelen
  • 1
 1. 1.Etten-LeurNederland

Personalised recommendations