Advertisement

Revalidatie en psychiatrie bij patiënten met chronische pijn

 • C. H. Lunter
 • A. M. Boonstra
Chapter

Samenvatting

Mensen met chronische pijn hebben vaker psychiatrische problematiek en mensen met psychiatrische problematiek hebben vaker chronische pijn dan mensen in de algemene bevolking. Pijn en beperkingen kunnen psychische klachten veroorzaken en psychiatrische kwetsbaarheid bemoeilijkt het vinden van nieuwe balans in gewijzigde omstandigheden, zoals bij pijn. Psychiatrische problematiek heeft vaak invloed op de beleving van en het omgaan met pijn en verhoogt het risico op een chronisch beloop. Omdat de combinatie van chronische pijn met PTSS veel voorkomt, wordt hieraan speciale aandacht geschonken. Of de behandeling binnen de psychiatrie of binnen de revalidatiegeneeskunde moet worden gezocht, hangt af van behandeldoelen/hulpvraag, de ernst van de somatische klachten en beperkingen, de ernst en stabiliteit van de psychiatrische klachten en het mentaliserend vermogen van de patiënt. Aandacht voor psychische factoren is altijd verweven met de revalidatiebehandeling. Bij ernstige psychiatrische problematiek die revalidatiebehandeling bemoeilijkt, kan het nodig zijn om in eerste instantie een specifieke psychiatrische behandeling te laten plaatsvinden.

Literatuur

 1. Annagür, B. B., Uguz, F., Apiliogullari, S., Kara, I., & Gunduz, S. (2014). Psychiatric disorders and association with quality of sleep and quality of life in patients with chronic pain: A SCID-based study. Pain Medicine, 15(5), 772–781.CrossRefGoogle Scholar
 2. Bair, M. J., Robinson, R. L., Katon, W., & Kroenke, K. (2003). Depression and pain comorbidity: A literature review. Archives of Internal Medicine, 163(20), 2433–2445.CrossRefGoogle Scholar
 3. Boonstra, A. M., Bühring, M., Brouwers, M., Bosma, F., & Schiphorst Preuper, H. R. (2008). Patiënten met chronische pijnklachten op het grensvlak van revalidatiegeneeskunde en psychiatrie. NTPP, 27(34), 5–9.Google Scholar
 4. Brünahl, C., Dybowski, C., Albrecht, R., Riegel, B., Höink, J., Fisch, M., et al. (2017). Mental disorders in patients with chronic pelvic pain syndrome (CPPS). Journal of Psychosomatic Research, 98(7), 19–26.CrossRefGoogle Scholar
 5. Coppens, E., Wambeke, P. van, Morlion, B., Weltens, N., Giao Ly, H., Tack, J., et al. (2017). Prevalence and impact of childhood adversities and post-traumatic stress disorder in women with fibromyalgia and chronic widespread pain. European Journal of Pain, 21(9), 1582–1590.CrossRefGoogle Scholar
 6. Handwerger, K. (2009). Differential patterns of HPA activity and reactivity in adult posttraumatic stress disorder and major depressive disorder. Harvard Review of Psychiatry, 17(3), 184–205.CrossRefGoogle Scholar
 7. Hengeveld, M. W. (Red.). (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5), American Psychiatric Association, Nederlandse vertaling van diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Amsterdam: Boom uitgevers. ISBN 9789089532220.Google Scholar
 8. Hysing, E. B., Smith, L., Thulin, M., Karlsten, R., Butler, S., & Gordh, T. (2017). Identifying characteristics of the most severely impaired chronic pain patients treated at a specialized inpatient pain clinic. Scandinavian Journal of Pain, 12(17), 178–185.CrossRefGoogle Scholar
 9. Lichtenstein, A., Tiosano, S., & Amital, H. (2018). The complexities of fibromyalgia and its comorbidities. Current Opinion in Rheumatology, 30(1), 94–100.CrossRefGoogle Scholar
 10. Mangerud, W. L., Bjerkeset, O., Lydersen, S., & Indredavik, M. S. (2013). Chronic pain and pain-related disability across psychiatric disorders in a clinical adolescent sample. BMC Psychiatry, 21(13), 272.CrossRefGoogle Scholar
 11. Meewisse, M., Reitsma, J. B., Vries, G. de, Gersons, B. P. R., & Olff, M. (2007). Cortisol and post-traumatic stress disorder in adults: Systematic review and meta-analysis. British Journal of Psychiatry, 191(11), 387–392.CrossRefGoogle Scholar
 12. Scott, K. M., Lim, C., Al-Hamzawi, A., Alonso, J., Bruffaerts, R., Caldas-de-Almeida, J. M., et al. (2016). Association of mental disorders with subsequent chronic physical conditions. JAMA Psychiatry, 73(2), 150–158.CrossRefGoogle Scholar
 13. Siqveland, J., Hussain, A., Lindstrøm, J. C., Ruud, T., & Hauff, E. (2017a). Prevalence of posttraumatic stress disorder in persons with chronic pain: A Meta-analysis. Front Psychiatry, 14(8), 164.CrossRefGoogle Scholar
 14. Siqveland, J., Ruud, T., & Hauff, E. (2017b). Post-traumatic stress disorder moderates the relationship between trauma exposure and chronic pain. European Journal of Psychotraumatology, 19;8(1), 1375337.CrossRefGoogle Scholar
 15. Tunks, E. R., Crook, J., & Weir, R. (2008). Epidemiology of chronic pain with psychological comorbidity: Prevalence, risk, course, and prognosis. Canadian Journal of Psychiatry, 53(4), 224–234.CrossRefGoogle Scholar
 16. Velly, A. M., & Mohit, S. (2017). Epidemiology of pain and relation to psychiatric disorders. Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry. http://dx.doi.org/10.1016/j.pnpbp.2017.05.012.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • C. H. Lunter
  • 1
 • A. M. Boonstra
  • 2
 1. 1.Altrecht PsychosomatiekUtrechtNederland
 2. 2.Revalidatie FrieslandBeetsterszwaagNederland

Personalised recommendations