Advertisement

Kwaliteitsbeleid

 • J. A. Verbunt
 • M. F. Reneman
 • I. L. Thomassen-Hilgersom
Chapter

Samenvatting

Om de kwaliteit van zorg te meten worden indicatoren gebruikt. Dit hoofdstuk gaat over indicatoren voor kwaliteit en over kwaliteitsbeleid voor revalidatiezorg voor patiënten met chronische pijn, zowel vanuit beroepsverenigingen als vanuit patiëntenperspectief. Achtereenvolgens wordt ingegaan op kenmerken van goede indicatoren, soorten indicatoren (proces, structuur, uitkomst) en de werkwijze voor het bepalen van indicatoren. Indicatoren staan niet op zichzelf, maar zijn ingebed in kwaliteitsbeleid. Vanuit de beroepsverenigingen zijn richtlijnen en standaarden die richting geven aan het kwaliteitsbeleid. De visie van de patiënt op kwaliteit van zorg is uiteraard van groot belang; de patiënt staat centraal in de zorg en de mening van de patiënt over de kwaliteit van zorg op het gebied van pijnrevalidatie is dan ook essentieel.

Literatuur

 1. Colsen, P. J. A., & Casparie, A. F. (1995). Indicatorregistratie: Een model ten behoeve van integrale kwaliteitszorg in een ziekenhuis. Medisch Contact, 50, 297–299.Google Scholar
 2. Dutch Pain Society & Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem (2017). Zorgstandaard chronische pijn.Google Scholar
 3. Krol, M., Boer, D. de, Plass, A. M., & Rademakers, J. (2013), Consumer Quality Index (CQ-index), Nivel.Google Scholar
 4. Meij, P. de (2018). Quality indicators for the assessment of pain clinic care: A step forward? Quality from professionals and pain patients perspective (QiPPP). proefschrift Universiteit Maastricht.Google Scholar
 5. Patiëntenfederatie Nederland (2011). Kwaliteit in Zicht.Google Scholar
 6. Regieraad Kwaliteit van Zorg (2011). Chronische Pijn.Google Scholar
 7. Voerman, J. S., Chomrikh, L., & Huygen, F. P. J. M (2015). Rapport Patiënttevredenheid bij chronische pijn.Google Scholar
 8. Werkgroep Pijnrevalidatie Nederland (WPN) (2017). Position paper ‘Revalidatie bij chronische pijn aan het houdings- en bewegingsapparaat’. VRA.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • J. A. Verbunt
  • 1
  • 2
 • M. F. Reneman
  • 3
 • I. L. Thomassen-Hilgersom
  • 4
 1. 1.vakgroep RevalidatiegeneeskundeUniversiteit MaastrichtMaastrichtNederland
 2. 2.Adelante ZorggroepHoensbroekNederland
 3. 3.afdeling RevalidatiegeneeskundeRijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum GroningenGroningenNederland
 4. 4.SoestNederland

Personalised recommendations