Advertisement

Aandachtspunten voor de preventie en voetbehandeling van de reumatische voet door de medisch pedicure

  • Ron VerschurenEmail author

Samenvatting

De behandeling van voeten van personen met een reumatische aandoening, ofwel risicovoeten, kan door de medisch pedicure plaatsvinden zonder verwijzing.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.ProVoetVeenendaalNederland

Personalised recommendations