Advertisement

Nazorg: preventie, educatie, emotionele aspecten en organisatie van zorg

  • Ron VerschurenEmail author

Samenvatting

De persoon met DM loopt het gevaar voetproblemen te ontwikkelen, met als meest gevreesde de zogenoemde ‘diabetische voet’. Preventie dient gericht te zijn op het voorkomen van diabetische voetproblemen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.ProVoetVeenendaalNederland

Personalised recommendations