Advertisement

Specialistische technieken

  • Ron VerschurenEmail author

Samenvatting

In paragraaf 5.6 staat aanvullend een korte notitie over het gebruik van plaklagen bij antidrukmaterialen. Voor dit onderwerp is geen uitgangsvraag geformuleerd, maar gedurende het ontwikkelen van de herziene versie was er de behoefte om hier toch aandacht aan te besteden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.ProVoetVeenendaalNederland

Personalised recommendations