Advertisement

Vakinhoudelijke inleiding

  • Ron VerschurenEmail author

Samenvatting

Dit hoofdstuk is bedoeld om achtergrondkennis te geven over de ziekte diabetes mellitus (DM) in relatie tot het werkgebied van de medisch pedicure.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.ProVoetVeenendaalNederland

Personalised recommendations