Advertisement

Specialistische technieken

  • Ron VerschurenEmail author

Samenvatting

Paragraaf 11.6 geeft een aanvullende notitie over het gebruik van plaklagen antidrukmaterialen. Voor dit onderwerp is geen uitgangsvraag geformuleerd, maar gedurende het ontwikkelen van de herziene versie was er toch de behoefte om hier aandacht aan te besteden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.ProVoetVeenendaalNederland

Personalised recommendations