Advertisement

Behandeling

  • Ron VerschurenEmail author

Samenvatting

Aan het eind van dit hoofdstuk staat aanvullend een korte aanvullende notitie over interactie tussen miconazol en acenocoumarol en een notitie over de toepassing van waterstofperoxide bij personen met een reumatische aandoening.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.ProVoetVeenendaalNederland

Personalised recommendations