Advertisement

Aandachtspunten voor de preventie en voetbehandeling van de diabetische voet door de medisch pedicure

  • Ron VerschurenEmail author

Samenvatting

De behandeling van een risicovoet door de medisch pedicure kan plaatsvinden zonder verwijzing. De behandeling van een diabetische voet door de medisch pedicure vindt alleen plaats na verwijzing door de behandelend arts.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.ProVoetVeenendaalNederland

Personalised recommendations