Advertisement

Geboortezorgprofessionals – competenties, bevoegdheden en taken

 • H. I. J. Wildschut
 • C. G. J. M. Hilders
 • N. van der Lee
 • G. A. M. Vermeulen
 • C. Dominicus-van Raam
 • E. C. Hoogendoorn
Chapter

Samenvatting

Geen geboortezorg zonder professionals! De competenties en bevoegdheden van een groot aantal professionals dat is betrokken bij geboortezorg worden beschreven. Daarnaast ruime aandacht voor de interprofessionele samenwerking die juist bij integrale geboortezorg een absolute voorwaarde is.

Literatuur

 1. Aitink M, Goodarzi B, Martijn L. Beroepsprofiel verloskundigen. Utrecht: Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KVOV); 2014.Google Scholar
 2. Bhutta ZA, Chen L, Cohen J, Crisp N, Evans T, Fineberg H, Frenk J, Garcia P, Horton R, Ke Y, Kelley P, Kistnasamy B, Meleis A, Naylor D, Pablos-Mendez A, Reddy S, Scrimshaw S, Sepulveda J, Serwadda D, Zurayk H. Education of health professionals for the 21st century: a global independent Commission. Lancet 2010 Apr 3;375(9721):1137–8.  https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)60450-3.CrossRefGoogle Scholar
 3. Bouman A. De prikzuster. Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:B1028.Google Scholar
 4. Cellissen E, Engeltjes B, Rijke RPC. Klinisch verloskundige werkt zonder wettelijke dekking. Medisch Contact 2014;69:2532–3.Google Scholar
 5. Cellissen E, Engeltjes B, Rijke RPC, Steegers EAP, Scheele F. De physician assistant klinisch verloskundige in Nederland. NTOG 2018;131:204–8.Google Scholar
 6. College Zorg Opleidingen (CZO). Opleidingseisen van de opleiding tot obstetrieverpleegkundige. Deskundigheidsgebied en eindtermen. Versie 1.1. 2016a. Bron: https://www.czo.nl/content/obstetrieverpleegkundige-0.
 7. College Zorg Opleidingen (CZO). Opleidingseisen van de opleiding tot intensivecare-neonatologieverpleegkundige Deskundigheidsgebied en eindtermen. Versie 1.1. 2016b. Bron: https://www.czo.nl/sites/default/files/opleidingseisen_intensivecare-neonatologieverpleegkundige_versie_1.1._1_september_2016_wzg_21-8-2017.pdf.
 8. Dam C van, Kluft M, Liefhebber S. Beroepsprofiel lactatiekundigen IBCLC (International Board Certified Lactational Consultant). In: Band C, Graaf K de, Mulder W, Lonkhuijsen M van, Schippers M, redactie. 2015. Bron: https://www.nvlborstvoeding.nl/wp-content/uploads/2015/09/Beroepsprofiel-Lactatiekundige-2015.pdf.
 9. Deen E. Beroepscompetentieprofiel Kraamverzorgende. Den Haag: Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT); 2016.Google Scholar
 10. Dijk A van. Wie is dé kraamverzorgende? V&VN Mag. 2015;9–11.Google Scholar
 11. Frenk J, Chen L, Bhutta ZA, Cohen J, Crisp N, Evans T, Fineberg H, Garcia P, Ke Y, Kelley P, Kistnasamy B, Meleis A, Naylor D, Pablos-Mendez A, Reddy S, Scrimshaw S, Sepulveda J, Serwadda D, Zurayk H. Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world. Lancet 2010 Dec 4;376(9756):1923–58.  https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)61854-5.CrossRefGoogle Scholar
 12. Ganzevoort W, Bakker J. Is de juridische inkadering beter? NTOG 2018;131:209.Google Scholar
 13. Graaf JP de, Merkus HMWM, Bonsel GJ, Steegers EAP. Nederlandse geboortezorg in historisch perspectief. Wonderbaby en zorgenkind. Rotterdam: Erasmus MC; 2017.Google Scholar
 14. Hanson M, Barker M, Dodd JM, Kumanyika S, Norris S, Steegers E, Stephenson J, Thangaratinam S, Yang H. Interventions to prevent maternal obesity before conception, during pregnancy, and post partum. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017;5(1):65–76.  https://doi.org/10.1016/S2213-8587(16)30108-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. Kelly MP, Heath I, Howick J, Greenhalgh T. The importance of values in evidence-based medicine. BMC Med Ethics 2015 Oct 12;16(1):69. https://doi.org/10.1186/s12910-015-0063-3.
 16. KNMG. Reactie KNMG op wetsvoorstel toekennen van definitief zelfstandige bevoegdheid van physician assistants en verpleegkundig specialisten om bepaalde (medische) voorbehouden handelingen te verrichten (ref DvM/17-1460). Bron: https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/taakherschikking.htm.
 17. Kolk N, Oort B van, V&VN- projectgroep Expertisegebieden. Expertisegebieden verloskundige Voortplanting, Obstetrie & Gynaecologie. 2013. Bron: http://vog.venvn.nl/LinkClick.aspx?fileticket=XgGA_edf-tU%3d&portalid=22.
 18. Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg. Instrument voor toekenning van kraamzorg: partusassistentie en kraamzorg gedurende de kraamperiode. 2008. Bron: http://www.knov.nl/fms/file/knov.nl/knov_downloads/712/file/Landelijk%20Indicatie%20Protocol%20Kraamzorg.pdf?download_category=overig.
 19. Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Competentieprofiel van het huisarts. 2016. Bron: https://www.lhv.nl/zoeken/competentieprofiel.
 20. Lint M de. Zorgstelsel op koers of op drift? Acht jaar RVS adviezen voor het nieuwe zorgstelsel. Den Haag: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving; 2014. Bron: https://www.raadrvs.nl/uploads/docs/Zorgstelsel_op_koers_of_op_drift_-_8_jaar_RVZ_adviezen.pdf.
 21. Lee N van der, Scheele F. Integrale verloskunde gehinderd door het verleden? Verloskundigen en gynaecologen door de eeuwen heen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160(0):D621.Google Scholar
 22. Merwijk S van, Lambregts J, Grotendorst A; Projectgroep V&V 2010. Beroepsprofiel verpleegkundig specialist. Deel 4. 2012. Bron: http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/informatiecentrum/professionals/23203%20Beroepsprofiel%20verpleegkundig%20specialist.pdf.
 23. Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA). Beroepsprofiel Physician Assistant. 2012. Bron: https://www.napa.nl/wp-content/uploads/2014/06/beroepsprofiel2012-vs-1.0-1.pdf.
 24. Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Kraamzorg – BR/CU-7149. 2018. Bron: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_21455_22/1/.
 25. NVOG. Boeg. Landelijk opleidingsplan voor de opleiding Obstetrie en Gynaecologie. Bron: http://www.nvog.nl/Sites/Files/0000002980_BOEG%20opleidingsplan%20Obstetrie%20en%20Gynaecologie%201-12.pdf.
 26. Pieters AJHM, Kim E, Oorschot KE van, Akkermans HA, Brailsford SC. Care and cure: compete or collaborate? improving inter-organizational designs in healthcare. A case study in Dutch perinatal care. Tilburg: Prisma Print; 2014. Bron: https://www.researchgate.net/publication/276894326_Care_Cure_Combine_or_Collaborate_Evaluating_Inter-Organizational_Designs_in_Healthcare.
 27. Post K van der, Reinders M, Vijver P van de, Nijveldt M. Landelijk opleidingsplan voor de opleiding tot huisarts. 2016. Bron: https://www.huisartsopleiding.nl/images/opleiding/LOP_huisartsgeneeskunde_instemming_CGS_19112016_inclusief_5_bijlagen.pdf.
 28. Renfrew MJ, McFadden A, Bastos MH, Campbell J, Channon AA, Cheung NF, Silva DR, Downe S, Kennedy HP, Malata A, McCormick F, Wick L, Declercq E. Midwifery and quality care: findings from a new evidence-informed framework for maternal and newborn care. Lancet 2014 Sep 20;384(9948):1129–45.  https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60789-3. Epub 2014 Jun 22. Review. Erratum in: Lancet 2014 Sep 20;384(9948):1098.CrossRefGoogle Scholar
 29. Rijksoverheid. Een goed begin. Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte (olv prof. J van de Velden). Den Haag: Gezondheidsraad; 2009. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2009/12/30/een-goed-begin-veilige-zorg-rond-zwangerschap-en-geboorte.
 30. Shaw D, Guise JM, Shah N, Gemzell-Danielsson K, Joseph KS, Levy B, Wong F, Woodd S, Main EK. Drivers of maternity care in high-income countries: can health systems support woman-centred care? Lancet 2016 Nov 5;388(10057):2282–95.  https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31527-6. Epub 2016 Sep 16. Review. Erratum in: Lancet 2016 Nov 5;388(10057):2238.CrossRefGoogle Scholar
 31. Stuurgroep KNOV-NVOG klinisch verloskundigen. Positionering klinisch verloskundigen. 2013; update 2014. Bron: https://www.knov.nl/werk-en-organisatie/tekstpagina/479-3/positionering-klinisch-verloskundigen/hoofdstuk/269/positionering-klinisch-verloskundigen/.
 32. Terpstra D, et al. Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging, Rapport stuurgroep over de beroepsprofielen en de overgangsregeling. 2015. Bron: http://www.nfu.nl/img/pdf/Rapport_toekomstbestendige-beroepen-in-de-verpleging-en-verzorging.pdf.
 33. TNO. Checklist Vroegsignalering in de kraamtijd. 2011. Bron: https://www.tno.nl/media/1018/tno-gl-h-11-05-13checklist_a41.pdf.
 34. Vos AA, Voorst SF van, Steegers EA, Denktaş S. Analysis of policy towards improvement of perinatal mortality in the Netherlands (2004–2011). Soc Sci Med. 2016;157:156–64.  https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.01.032.CrossRefGoogle Scholar
 35. Vries R de. A pleasing birth. Amsterdam: Amsterdam University Press; 2005. ISBN 9789053567418.Google Scholar
 36. Zorgstandaard Integrale Geboortezorg versie 1.1. 2016. Bron: https://www.zorginzicht.nl/bibliotheek/integrale-geboortezorg-zorgstandaard/Paginas/Home.aspx.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • H. I. J. Wildschut
  • 1
 • C. G. J. M. Hilders
  • 2
 • N. van der Lee
  • 3
 • G. A. M. Vermeulen
  • 4
 • C. Dominicus-van Raam
  • 5
 • E. C. Hoogendoorn
  • 6
 1. 1.Wildschut ConsultancyEnkhuizenNederland
 2. 2.Reinier de Graaf ZiekenhuisDelftNederland
 3. 3.Amsterdam UMCAmsterdamNederland
 4. 4.Academie Verloskunde Amsterdam (sinds 01-6-2018 concerndirecteur Sociale Stad en Participatie bij Gemeente Almere)AlmereNederland
 5. 5.KraamZus BVHoornNederland
 6. 6.WestfriesgasthuisHoornNederland

Personalised recommendations