Advertisement

Gezamenlijke deskundigheidsbevordering

 • H. I. J. Wildschut
 • G. A. M. Vermeulen
 • C. G. J. M. Hilders
 • D. Berks
Chapter

Samenvatting

Door de invoering van integrale geboortezorg verandert ook de manier van deskundigheidsbevordering. De interprofessionele samenwerking vraagt om een nieuwe manier van het omgaan met kennis.

Literatuur

 1. Eijsden M van, Vrijkotte TG, Gemke RJ, Wal MF van der. Cohort profile: the Amsterdam Born Children and their Development (ABCD) study. Int J Epidemiol. 2011;40(5):1176–86.  https://doi.org/10.1093/ije/dyq128.CrossRefGoogle Scholar
 2. Hofman A, Jaddoe VW, Mackenbach JP, Moll HA, Snijders RF, Steegers EA, Verhulst FC, Witteman JC, Büller HA. Growth, development and health from early fetal life until young adulthood: the generation R study. Paediatr Perinat Epidemiol. 2004;18(1):61–72.CrossRefGoogle Scholar
 3. Horn R, Parker M. Opening pandora’s box?: ethical issues in prenatal whole genome and exome sequencing. Prenat Diagn. 2017 Jul 10.  https://doi.org/10.1002/pd.5114.CrossRefGoogle Scholar
 4. Kruithof CJ, Kooijman MN, Duijn CM van, Franco OH, Jongste JC de, Klaver CC, Mackenbach JP, Moll HA, Raat H, Rings EH, Rivadeneira F, Steegers EA, Tiemeier H, Uitterlinden AG, Verhulst FC, Wolvius EB, Hofman A, Jaddoe VW. The generation R study: biobank update 2015. Eur J Epidemiol. 2014;29(12):911–27.  https://doi.org/10.1007/s10654-014-9980-6.CrossRefGoogle Scholar
 5. Lips S, Schuitmaker TJ, Droogers M, Broerse J. Gezonde geboortezorg met de dynamische leeragenda. Toolbox reflectie en actie voor verloskundige samenwerkingsverbanden. 2015. Bron: http://nwgz.nl/wpcontent/uploads/2015/07/Lips_Schuitmaker_Droogers_Broerse_2015__Gezonde_geboortezorg_met_de_dynamische_leeragenda1.pdf.
 6. NZa. Advies bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte. Het stimuleren van samenwerking. 2012. Bron: https://www.nza.nl/1048076/1048181/Advies_Bekostiging_integrale_zorg_rondom_zwangerschap_en_geboorte.pdf.
 7. Raad van Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Zonder context geen bewijs. Over de illusie van evidence-based practice in de zorg. Den Haag: RVS; 2017. Publicatie 17-05 ISBN: 987-90-5732-267-9.Google Scholar
 8. Raad voor Gezondheidsonderzoek. Translationeel onderzoek in Nederland – van kennis naar kliniek. Den Haag: Raad voor Gezondheidsonderzoek; 2007 publicatienr 55. Bron: https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/translationeel_nr55.pdf.
 9. Sikkens JJ, Eijsden M van, Bezemer PD, Bakker MK, Bonsel GJ, Wal MF van der, Cornel MC. Congenitale afwijkingen in Amsterdam: resultaten ‘Amsterdam-born children and their development’-studie. Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B433. Dutch. PubMed PMID: 19900335.Google Scholar
 10. Torij H, Nieuwenhuijze M, Miranda E de, Klomp T. Midwifery research network the Netherlands. Ondersteuning van verloskundige praktijken en onderzoekers voor meer evidence based verloskunde. Ned Tijdschr Verloskd. 2014;1:29–30.Google Scholar
 11. Vermeulen E, Boeckhout M, Zielhuis GA, Bakker R, Janssens AC, Schmidt MK. Biobanken en de terugkoppeling van onderzoeksbevindingen aan donoren. Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158(5):A6653.PubMedGoogle Scholar
 12. World Health Organization. Standards for improving quality of maternal and newborn care in health facilities. 2016. Bron: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/249155/1/9789241511216-eng.pdf?ua=1.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • H. I. J. Wildschut
  • 1
 • G. A. M. Vermeulen
  • 2
 • C. G. J. M. Hilders
  • 3
 • D. Berks
  • 4
 1. 1.Wildschut ConsultancyEnkhuizenNederland
 2. 2.AlmereNederland
 3. 3.Reinier de Graaf ZiekenhuisDelftNederland
 4. 4.WestfriesgasthuisHoornNederland

Personalised recommendations