Advertisement

Geboortezorg – van monodisciplinaire naar integrale bekostiging

 • H. I. J. Wildschut
 • P. F. Boekkooi
 • K. F. M. Kuijper
 • R. C. de Jong
 • H. van Belzen-Slappendel
 • M. S. van Galen
 • M. F. M. Shekary-Moonen
 • J. N. Struijs
Chapter

Samenvatting

Door ook de bekostiging van de geboortezorg ‘integraal’ aan te pakken is het mogelijk bepaalde besparingen te maken. Dit hoofdstuk beschrijft de verschillen met de gangbare manier van bekostigen en de gevolgen van integrale bekostiging voor diverse deelgebieden én de cliënt.

Literatuur

 1. Hermus MAA, Boesveld IC, Hitzert M, Franx A, Graaf JP de, Steegers EAP, Wiegers TA, Pal-de Bruin KM van der. Defining and describing birth centres in the Netherlands – a component study of the Dutch birth centre study. BMC Pregnancy Childbirth 2017 Jul 3;17(1):210.  https://doi.org/10.1186/s12884-017-1375-8.
 2. KPMG Plexus. Advies integrale bekostiging geboortezorg. 2016. Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/01/01/advies-integrale-bekostiging-geboortezorg.
 3. Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg. Instrument voor toekenning van kraamzorg: partusassistentie en kraamzorg gedurende de kraamperiode. 2008. Bron: http://www.knov.nl/fms/file/knov.nl/knov_downloads/712/file/Landelijk%20Indicatie%20Protocol%20Kraamzorg.pdf?download_category=overig.
 4. Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte. Het stimuleren van samenwerking. 2012. Bron: https://www.nza.nl/1048076/1048181/Advies_Bekostiging_integrale_zorg_rondom_zwangerschap_en_geboorte.pdf.
 5. Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Standpunten – beoordeling modelovereenkomsten en reglementen. 2015. Bron: https://www.nza.nl/regelgeving/bijlagen/Standpunten_2015_beoordeling_modelovereenkomsten_en_reglementen.
 6. Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Contractafspraken integrale bekostiging geboortezorg, rapportage overzicht integrale geboortezorg. 2017. Bron: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_3662_22/1/.
 7. Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Vaststelling beleidsregel verloskunde – CI/17/30c. 2018. Bron: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_8782_22/1/.
 8. Schutte F, Lanschot W van. De Geboortezorgorganisatie. Organisatiemodellen integrale geboortezorg, versie 3. Den Haag: Brabers Corporate Counsel; 2015. Bron: https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/?file=6164&m=1480598597&action=file.download.
 9. Struijs JN, Bruin-Kooistra M de, Heijink R, Baan CA. Op weg naar integrale bekostiging in de geboortezorg. RIVM-rapportnummer: 2016-0031. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 2016. ISBN 9789069602851.Google Scholar
 10. Struijs JN, Vries EF de, Bruin-Kooistra M de, Baan CA. Bekostigingshervormingen in de geboortezorg. Wat kunnen we leren van het buitenland. Bilthoven: RIVM; 2017. Bron: http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Preventie_Ziekte_Zorg/VPZ/Bekostigingshervormingen_in_de_geboortezorg/Download/Bekostigingshervormingen_in_de_geboortezorg.
 11. Wildschut HIJ, Hollander NS de, Goudoever JB van. Screening op aangeboren afwijkingen: medisch-epidemiologische overwegingen. In: Wildschut HIJ, Goudoever JB van, Hollander NS den, Keirse E, Wert G de, redactie. Screening op foetale en neonatale afwijkingen. Leidraad voor besluitvorming. Amsterdam: Reed Business; 2011. pag. 19–38.Google Scholar
 12. Zorginstituut Nederland (ZiN). Rapport ‘Prenatale screening en de Zorgverzekeringswet (Zvw)’; 2017. Bron: https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2017/08/02/rapport-%E2%80%98prenatale-screening-en-de-zorgverzekeringswet-zvw%E2%80%99-nipt.
 13. Zorgstandaard Integrale Geboortezorg versie 1.1. 2016. Bron: https://www.zorginzicht.nl/bibliotheek/integrale-geboortezorg-zorgstandaard/Paginas/Home.aspx.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • H. I. J. Wildschut
  • 1
 • P. F. Boekkooi
  • 2
 • K. F. M. Kuijper
  • 3
 • R. C. de Jong
  • 4
 • H. van Belzen-Slappendel
  • 5
 • M. S. van Galen
  • 6
 • M. F. M. Shekary-Moonen
  • 7
 • J. N. Struijs
  • 8
  • 9
 1. 1.Wildschut ConsultancyEnkhuizenNederland
 2. 2.Elizabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ)TilburgNederland
 3. 3.RotterdamNederland
 4. 4.ZorgverzekeraarsStichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland (te Hoorn) en WestfriesgasthuisHoornNederland
 5. 5.Verloskundigenpraktijk De VooroeverMedemblikNederland
 6. 6.VektisZeistNederland
 7. 7.Amphia ziekenhuis, zorg Annature geboortezorg, bestuur Echocentrum FocusBredaNederland
 8. 8.RIVMBilthovenNederland
 9. 9.Department of Public Health and Primary CareLUMC CampusDen HaagNederland

Personalised recommendations