Advertisement

De patiënt met angstklachten

 • H. E. van der Horst
 • A. J. L. M. van Balkom
Chapter

Samenvatting

Er is een continuüm van normale (voor iedereen invoelbare) angst, via abnormale of pathologische angst tot een angststoornis, die bij ruim 5 % van de mannen en ruim 10 % van de vrouwen voorkomt. Genetische aanleg, neurobiologische factoren, psychische factoren en sociale factoren dragen bij aan het ontstaan, maar ook aan het beloop van angststoornissen. Veel mensen herstellen binnen één tot twee jaar, maar de kans op een recidief is vrij hoog, ongeveer 20 %. De huisarts kan in principe zelf de diagnose specifieke of gegeneraliseerde angststoornis stellen en bij een beginnende of niet-ernstige angststoornis zelf, of samen met de POH-GGZ, de behandeling instellen. Bij twijfels over de diagnose of bij forse belemmeringen in het functioneren kan de huisarts verwijzen naar de GB-GGZ of naar de S-GGZ, al naar gelang de aard van de problematiek.

Literatuur

 1. Balkom, A. J. L. M. van, Oosterbaan, D., Visser, S., & Vliet, I. M. van (Red.). (2011). Handboek angststoornissen. Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 2. Hassink-Franke, L., Terluin, B., Heest, F. van, Hekman, J., Marwijk, H. van, & Avendonk, M. J. P. van (2012). NHG-Standaard Angst (tweede herziening). Huisarts en Wetenschap, 55(2), 68–77. (in herziening).Google Scholar
 3. Hengeveld, M. W., & Schudel, W. J. (2011). Het psychiatrisch onderzoek (3e herziene druk, 4e licht gewijzigde oplage). Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 4. Terluin, B., Marwijk, H. W. J. van, Adèr, H. J., Vet, H. C. W. de, Penninx, B. W. J. H., Hermens, M. L. M., et al. (2006). The four-dimensional symptom questionnaire (4DSQ): A validation study of a multidimensional self-report questionnaire to assess distress, depression, anxiety and somatization. BMC Psychiatry, 6(1), 34.CrossRefGoogle Scholar

Aanbevolen literatuur

 1. Balkom, A. J. L. M. van, et al.; Werkgroep ontwikkeling Zorgstandaard Angststoornissen (2017). Zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen (2017). Programma Kwaliteitsontwikkeling GGz. Utrecht: Trimbos-instituut.Google Scholar

Aanbevolen websites

 1. Angst, Dwang en Fobie stichting (www.adfstichting.nl).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • H. E. van der Horst
  • 1
 • A. J. L. M. van Balkom
  • 2
 1. 1.afdelingshoofd afdeling Huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskundeVUmcAmsterdamNederland
 2. 2.afdeling Psychiatrie en Academische afdeling Angst en dwangVumc en GGZinGeestAmsterdamNederland

Personalised recommendations