Advertisement

De depressieve patiënt

 • B. Terluin
 • J. J. M. H. Spijker
Chapter

Samenvatting

Depressieve stoornissen worden veroorzaakt door een ontregeling van de stemmingsregulatie. Deze moeten worden onderscheiden van normale depressieve reacties op verlies en tegenslagen. Kenmerkend voor stoornissen zijn onder meer het verlies van het vermogen om te genieten van gewone dingen (anhedonie) en een voortdurende negatieve beleving van de eigen persoon, het leven en de toekomst. Daarbij voelt een depressieve stoornis voor de patiënt ook aan als een stoornis. Patiënten met weinig of geen andere problematiek (complexiteit) en geen of weinig risico op verwaarlozing, suïcide of geweld kunnen in de huisartsenpraktijk worden behandeld. Patiënten met hoge complexiteit of hoog risico dienen naar de specialistische GGZ (S-GGZ) te worden verwezen. Overige patiënten kunnen terecht in de generalistische basis-GGZ (GB-GGZ).

Literatuur

 1. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. DSM-5 (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.CrossRefGoogle Scholar
 2. Graaf, R. de, Have, M. ten, Gool, C. van, & Dorsselaer, S. van (2012). Prevalentie van psychische aandoeningen en trends van 1996 tot 2009; resultaten van NEMESIS-2. Tijdschrift voor Psychiatrie, 54(1), 27–38.PubMedGoogle Scholar
 3. Hardeveld, F., Spijker, J., Graaf, R. de, Hendriks, S. M., Licht, C. M., Nolen, W. A., et al. (2013). Recurrence of major depressive disorder across different treatment settings: Results from the NESDA study. Journal of Affective Disorders, 147(13), 225–231.  https://doi.org/10.1016/j.jad.2012.11.008.CrossRefGoogle Scholar
 4. Have, M. ten, Penninx, B. W. J. H., Tuithof, M., Dorsselaer, S. van, Kleinjan, M., Spijker, J., et al. (2017). Duration of major and minor depressive episodes and associated risk indicators in a psychiatric epidemiological cohort study of the general population. Acta Psychiatrica Scandinavica, 136(3), 300–312.  https://doi.org/10.1111/acps.12753.CrossRefGoogle Scholar
 5. Horwitz, A. V., & Wakefield, J. C. (2007). The loss of sadness. How psychiatry transformed normal sorrow into depressive disorder. New York: Oxford University Press.Google Scholar
 6. Kirsch, I., Deacon, B. J., Huedo-Medina, T. B., Scoboria, A., Moore, T. J., & Johnson, B. T. (2008). Initial severity and antidepressant benefits: A meta-analysis of data submitted to the food and drug administration. PLoS Medicine, 5, e45.CrossRefGoogle Scholar
 7. Ruhé, H. G., Booij, J., Weert, H. C. van, Reitsma, J. B., Franssen, E. J., Michel, M. C., et al. (2010). Dosisverhoging van SSRI’s bij depressie; niet aan te bevelen in richtlijnen. Tijdschrift voor Psychiatrie, 52(9), 615–625.PubMedGoogle Scholar
 8. Terluin, B., Rijmen, F., Marwijk, H. W. J. van, & Stalman, W. A. B. (2007). Waarde van de vierdimensionale klachtenlijst (4DKL) voor het detecteren van depressieve stoornissen. Huisarts en Wetenschap, 50, 300–305.CrossRefGoogle Scholar
 9. Terluin, B., Terluin, M., Prince, K., & Marwijk, H. W. J. van (2008). De vierdimensionale klachtenlijst (4DKL) spoort psychische problemen op. Huisarts en Wetenschap, 51, 251–255.CrossRefGoogle Scholar
 10. Weel-Baumgarten, E. M. van, Gelderen, M. G. van, Grundmeijer, H. G. L. M., LichtStrunk, E., Marwijk, H. W. J. van, Rijswijk, H. C. A. M. van, et al. (2012). NHG-Standaard Depressie (tweede herziening). Huisarts en Wetenschap, 55(6), 252–259.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • B. Terluin
  • 1
 • J. J. M. H. Spijker
  • 2
 1. 1.afdeling Huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskundeAmsterdam Public Health research institute, Amsterdam UMC, Vrije Universiteit AmsterdamAmsterdamNederland
 2. 2.RadbouduniversiteitNijmegenNederland

Personalised recommendations