Advertisement

E-mental-health bij de huisarts

 • L. A. Wind
 • M. A. Milo
Chapter

Samenvatting

In dit hoofdstuk bespreken we de voordelen en mogelijkheden die e-mental-health biedt en besteden we aandacht aan de knelpunten en beperkingen. We besteden aandacht aan de bruikbaarheid en effectiviteit en aan de uitdagingen die voor ons liggen. Tot slot doen we aanbevelingen voor implementatie.

Literatuur

 1. Delespaul, P., Milo, M., Schalken, F., Boevink, W., & Os, J. van (2016). Goede GGZ. Leusden: Diagnosis Uitgevers.Google Scholar
 2. Huber, M., Vliet, M. van, Giezenberg, M., Winkens, B., Heerkens, Y., Dagnelie, P. C., et al. (2016). Towards a ‘patient-centred’ operationalisation of the new dynamic concept of health: A mixed methods study. BMJ Open, 6(1), e010091.CrossRefGoogle Scholar
 3. Marsman, A., Fokking, R., Haitsma, M., Milo, M., Jeekel, P., Brandenburg, B., et al. (2016). Beter met Elkaar. Whitepaper. http://tinyurl.com/BetermetElkaar.
 4. Milo, M., & Os, J. van (2017). eHealth in de psychiatrische praktijk. Houten: Accredidact.Google Scholar
 5. Oosterberg, E. (2016). GGZ in de huisartsenpraktijk. Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap.Google Scholar
 6. Riper, H., Zander, R., Conijn, B. van der, Kramer, J., & Mutsaers, K. (2007). E-Mental health: High tech, high touch, high trust: Programmeringsstudie e-mental health. Utrecht: Trimbos-instituut.Google Scholar
 7. ROS-netwerk, PsyHAG, Landelijke Vereniging POH-GGZ, & Trimbos-instituut. Toolkit e-mental health in de huisartsenpraktijk. https://www.huisarts-emh.nl/.
 8. Smeets, O., Martin Abello, K., Zijlstra-Vlasveld, M., & Boon, B. (2014). E-health in de GGZ: Hoe staat het daar nu mee? Nederlands Tijdschrift Geneeskunde, 158, A8589.Google Scholar
 9. Wind, L. A. (2016). Enquête onder 39 kaderhuisartsen GGZ. Wintersymposium PsyHAG.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • L. A. Wind
  • 1
 • M. A. Milo
  • 2
 1. 1.UMCUZeistNederland
 2. 2.AmsterdamNederland

Personalised recommendations