Advertisement

Naar een Nieuwe GGZ: de huisarts als vragende partij?

 • Ph. A. E. G. Delespaul
 • J. J. M. H. van Os
 • H. E. van der Horst
Chapter

Samenvatting

De ontwikkeling van een ‘state of the art’ goede GGZ, die aansluit bij de nieuwe wetenschappelijke kennis uit het veld, is gebaseerd op drie pijlers: een nieuwe visie op psychisch lijden, een visie op de organisatie van de zorg en een visie op de veranderde maatschappij en cultuur, onder andere mogelijk gemaakt door internet. Om dit te realiseren pleit de Nieuwe GGZ-beweging voor een presente psychiatrie in de wijk. Hierbij wordt de zorg niet afgewenteld op de huisarts, maar krijgt de huisarts er collega’s bij. Dit doen we door een partnership aan te gaan met patiënten en hun betrokkenen en samen als professionals de liaison aan te gaan met het maatschappelijk veld. Hiermee gaan we de uitdaging aan om publieke gezondheid te ontwikkelen die in staat is het psychisch lijden te verminderen en te werken aan een psychisch gezonde wijk, waarbij de inclusie van mensen centraal staat. Dit is de uitdaging van de Nieuwe GGZ-beweging en maakt de samenwerking met de huisarts vanzelfsprekend.

Literatuur

 1. Bak, M., Domen, P., & Os, J. van (Red.). (2017a). Innovatief leerboek persoonlijke psychiatrie – Terug naar de essentie. Leusden: Diagnosis Uitgevers.Google Scholar
 2. Bak, M., Rasenberg, T., Wijnands, C., & Delespaul, P. A. E. G. (2017b). Psychiatrie heeft kleinschaliger aanpak nodig (GGZ is ten onder gegaan aan marktwerking en verzuiling). Medisch Contact, 39, 30–32.Google Scholar
 3. Couwenbergh, C., Weeghel, J. van, Delespaul, P. A. E. G., Gaag, M. van der, Giezen, I. van der, Gool, R. van, et al. (2014). Over de brug. Utrecht: Kenniscentrum Phrenos.Google Scholar
 4. Delespaul, P. A. E. G. (2017). Erbij horen is therapie. In H. Pastoors & P. J. Idenburg (Red.), Zorgdromen – 100 dromen over de toekomst van onze zorg (pag. 40–41). Zeewolde: Quality Dots.Google Scholar
 5. Delespaul, P. A. E. G. (2018). Expert in beweging – Van kennis naar proces in de Nieuwe GGZ. In B. van Engelen, M. Levi & G. J. van der Wilt (Red.) (2018), Wat is er met de dokter gebeurd? Ervaringen en bespiegelingen vanuit de medische arena. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRefGoogle Scholar
 6. Delespaul, P. A. E. G., Milo, M., Schalken, F., Boevink, W., & Os, J. van (2016). Goede GGZ – Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie. Leusden: Diagnosis Uitgevers.Google Scholar
 7. Delespaul, P. A. E. G., Haan, L. de, Gaag, M. van der, Keet, R., Kroon, H., & Consensusgroep EPA (2013). Consensus over de definitie van mensen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA) en hun aantal in Nederland (Consensus regarding the definition of persons with severe mental illness and the number of such persons in the Netherlands). Tijdschrift voor Psychiatrie, 55(6), 427–438.Google Scholar
 8. Graaf, R. de, Have, M. ten, Tuithof, M., & Dorsselaer, S. van (2012). Incidentie van psychische aandoeningen. Opzet en eerste resultaten van de tweede meting van de studie NEMESIS-2. Utrecht: Trimbos-instituut.Google Scholar
 9. Huber, M., Knottnerus, J. A., Green, L., Horst, H. van der, Jadad, A. R., Kromhout, D., et al. (2011). How should we define health? BMJ, 343, d4163.  https://doi.org/10.1136/bmj.d4163.CrossRefGoogle Scholar
 10. Os, J. van (2014). De DSM-5 voorbij! Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGZ. Leusden: Diagnosis Uitgevers.Google Scholar
 11. World Health Organization, & World Organization of Family Doctors. (2008). Integrating mental health in primary care. Geneva: WHO.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Ph. A. E. G. Delespaul
  • 1
 • J. J. M. H. van Os
  • 2
 • H. E. van der Horst
  • 3
 1. 1.afdeling Psychiatrie en NeurospychologieUniversiteit Maastricht/MondriaanMaastrichtNederland
 2. 2.Hersencentrum UMC UtrechtUMC UtrechtUtrechtNederland
 3. 3.afdelingshoofd afdeling Huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskundeVUmcAmsterdamNederland

Personalised recommendations