Advertisement

Huisarts en POH-GGZ

 • B. L. F. Walstock
 • H. E. van der Horst
Chapter

Samenvatting

De POH-GGZ is, na een schoorvoetende start in 2008, inmiddels een belangrijke pijler in de zorg voor mensen met psychische klachten in de huisartsenpraktijk en kan, mits goed opgeleid en ingebed in de organisatie huisartsenpraktijk, veel betekenen bij psychische problematiek. De huisarts dient in de samenwerking rekening te houden met het opleidingsniveau en de specifieke competenties van zijn POH-GGZ. Goede samenwerkingsafspraken zijn, ook vanuit juridisch oogpunt, van belang. De POH-jeugd is een jonge loot aan de tak van de praktijkondersteuning en dit terrein is nog erg in ontwikkeling.

Literatuur

 1. Dijk, M. van, et al. (2013). Evaluatie van een geïntegreerd eerstelijns zorgaanbod voor kinderen met psychosociale problemen. Utrecht: NIVEL.Google Scholar
 2. Legemaate, J. (2008). Ondersteuning in de huisartsenpraktijk: Juridische aspecten. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 152, 1309–1312.PubMedGoogle Scholar
 3. Magnée, T., et al. (2015). Evaluatie pilot ‘Huisarts in de praktijk van de jeugdzorg’. Utrecht: Nivel.Google Scholar
 4. Meeuwissen, J. A. C., Meijel, B. van, Piere, M. van; Werkgroep Richtlijnontwikkeling Algemene somatische screening & Leefstijl, et al. (2014). Richtlijn somatische screening bij mensen met een ernstige psychische aandoening. Utrecht: Trimbos-instituut/V&VN.Google Scholar
 5. Os, J. van (2018). De DSM-5 voorbij! Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGZ. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 6. Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) (2014). Regeling POH-GGZ 2014 – CI/13/34c. Utrecht: Nederlandse Zorgautoriteit.Google Scholar
 7. Walstock, D. (2015). Visie van de SPGT op POH-GGZ in de huisartsenpraktijk. SPGT-THOON.Google Scholar

Aanbevolen literatuur

 1. Mok, L., Wenning, H., & Vries, I. de (Red.). (2015). Handboek POH-GGZ. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • B. L. F. Walstock
  • 1
 • H. E. van der Horst
  • 2
 1. 1.afdeling Huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskundeVUmcAmsterdamNederland
 2. 2.afdelingshoofd afdeling Huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskundeVUmcAmsterdamNederland

Personalised recommendations