Advertisement

Op weg naar herstel

  • A. B. M. Lelivelt
Chapter

Samenvatting

Dit hoofdstuk richt zich op de rol van de huisarts en POH in het herstelproces van psychische patiënten. Daarbij is van belang dat zorgvuldig wordt gekeken naar de fase van herstel die aan de orde is, waarbij eigen regie waar mogelijk wordt aangemoedigd, maar tegelijkertijd de cliënt niet onder het mom van eigen regie op zichzelf teruggeworpen wordt. Termen als binnenperspectief, buitenperspectief en herstelondersteunende zorg worden uitgediept. Huisarts en POH dienen op de hoogte te zijn van herstel-initiatieven, zoals recovery colleges, peer support-groepen en herstelcursussen in de regio, en de cliënt uit te nodigen en aan te moedigen daarvan gebruik te maken. De weg naar herstel kan lang zijn en de cliënt in kwestie misschien nooit symptoomvrij, maar huisarts en POH kunnen op deze weg voor een cliënt van grote waarde zijn door hem hoop en perspectief te blijven bieden op een waardig, waar mogelijk zelfredzaam, zinvol leven. De weg naar herstel wordt gedemonstreerd aan de hand van een doorlopende casus over een psychosegevoelige patiënt.

Literatuur

  1. Anthony, W. A. (1993). Recovery from mental illness: The guiding vision of the mental health service system in the 1990s. Psychosocial Rehabilitation Journal, 16(4), 11–23.CrossRefGoogle Scholar
  2. Boevink, W., Kroon, H., Vugt, M. van, Delespaul, P., & Os, J. van (2016). A user-developed, user run recovery programme for people with severe mental illness: A randomised controlled trial. Psychosis, 8, 287–301.CrossRefGoogle Scholar
  3. Cook, J. A., Copeland, M. E., Jonikas, J. A., Hamilton, M. M., Razzano, L. A., Grey, D. D., et al. (2012). Results of a randomized controlled trial of mental illness self-management using wellness recovery action planning. Schizophrenia Bulletin, 38(4), 881–891.CrossRefGoogle Scholar
  4. Copeland, M. E. (2002). Wellness recovery action plan. Occupational Therapy in Mental Health, 17(3–4), 127–150.CrossRefGoogle Scholar
  5. Droës, J., & Witsenburg, C. (Red.). (2015). Herstelondersteunende zorg: Behandeling, rehabilitatie en ervaringsdeskundigheid als hulp bij herstel van psychische aandoeningen. Amsterdam: SWP Uitgeverij.Google Scholar
  6. Gestel-Timmermans, H. van, Brouwers, E. P. M., Assen, M. A. L. M. van, & Nieuwenhuizen, C. van (2012). Effects of a peer-run course on recovery from serious mental illness: A randomized controlled trial. Psychiatric Services, 63(1), 54–60.CrossRefGoogle Scholar
  7. Leamy, M., Bird, V., Boutillier, C. le, Williams, J., & Slade, M. (2011). Conceptual framework for personal recovery in mental health: Systematic review and narrative synthesis. The British Journal of Psychiatry: The Journal of Mental Science, 199(6), 445–452.CrossRefGoogle Scholar
  8. Spaniol, L., Wewiorski, N. J., Gagne, C., & Anthony, W. A. (2002). The process of recovery from schizophrenia. International Review of Psychiatry, 14(4), 327–336.CrossRefGoogle Scholar

Aanbevolen literatuur

  1. Boertien, D., Bakel, M. van, & Weeghel, J. van (2012). Wellness recovery action plan in Nederland – Een herstelmethode bij psychische ontwrichting. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 67(5), 276–283.Google Scholar
  2. Boevink, W. (2017). Herstel, ervaringsdeskundigheid, en Empowerment. Trimbos-instituut: Proefschrift Universiteit Maastricht. Utrecht.Google Scholar
  3. Clarke, I. (Ed.). (2010). Psychosis and spirituality: Consolidating the new paradigm. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.Google Scholar
  4. Muthert, H. (2007). Verlies en verlangen: Over verliesverwerking bij schizofrenie. Assen: Van Gorkum.Google Scholar
  5. Romme, M., Escher, S., Dillon, J., Corstens, D., & Morris, M. (2009). Living with voices: 50 stories of recovery. Ross-on-Wye: PCCS Books.Google Scholar
  6. Stel, J. van der (2012). Focus op persoonlijk herstel bij psychische problemen. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.Google Scholar
  7. Verschuren, P. J., & Megen, H. J. G. M. van (Red.). (2012). Handboek psychiatrie, religie en spiritualiteit. Enschede: De Tijdstroom.Google Scholar
  8. Weerman, A. (2016). Ervaringsdeskundige zorg- en dienstverleners: Stigma, verslaving en existentiële transformatie. Delft: Eburon.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • A. B. M. Lelivelt
    • 1
  1. 1.UMC UtrechtUtrechtNederland

Personalised recommendations