Advertisement

GGZ-diagnostiek voor de huisarts

 • J. R. M. Dopper
Chapter

Samenvatting

Ongeveer 15 % van de consulten bij de huisarts betreft psychische problematiek. Onder psychische problematiek wordt een breed scala van psychische, psychosociale en psychiatrische klachten, problemen of stoornissen gevat, variërend in duur, ernst, oorzaak en omstandigheden. In de huidige terminologie wordt ook wel gesproken van geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenzorg. Kortheidshalve spreken we van psychische problemen of GGZ-problematiek. Wat is in die gevallen de aanpak van de huisarts? Het antwoord op die vraag wordt sterk bepaald door de aard van het soort hulp die de huisarts in deze gevallen kan verlenen. In dit hoofdstuk gaan we uit van een eerstelijns-GGZ-hulpverlening die gebaseerd is op de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde en die zich laat kenmerken door op de persoon gerichte zorg op maat, aansluitend bij de mogelijkheden van de patiënt.

Literatuur

 1. Bak, M., Domen, P., & Os, J. van (Red.). (2017). Innovatief leerboek persoonlijke psychiatrie. Leusden: Diagnosis Uitgevers.Google Scholar
 2. Graaf, R. de, Have, M. ten, & Dorsselaer, S. van (2010). NEMESIS-2: De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking. Utrecht: Trimbos-instituut.Google Scholar
 3. Kwaliteitsnet GGZ (2016). Generieke module ‘Psychische klachten in de huisartsenpraktijk’. Utrecht: Kwaliteitsnet GGZ.Google Scholar
 4. Nicolay, N. (2001). Hechting en psychopathologie: Een literatuuroverzicht. Tijdschrift voor Psychiatrie, 43(5), 333–342.Google Scholar
 5. Os, J. van (2014). Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGZ. Leusden: Diagnosis Uitgevers.Google Scholar
 6. Tyrer, P. (2007). Personality diatheses: A superior explanation than disorder. Psychological Medicine, 27(11), 1521–1525.Google Scholar

Aanbevolen literatuur

 1. Boomsma, L. J., Drost, I. M., Larsen, I. M., Luijkx, J. J. H. M., Meerkerk, G. J., Valken, N., et al. (2014). NHG-standaard problematisch alcoholgebruik (derde herziening). Huisarts en Wetenschap, 57(12), 638–646.Google Scholar
 2. Delespaul, P., Os, J. van (2016). Goede GGZ. Leusden: Diagnosis Uitgevers.Google Scholar
 3. Hassink-Franke, L., Terluin, B., Heest, F. van, Hekman, J., Marwijk, H. van, & Avendonk, M. van (2012). NHG-standaard angst (tweede herziening). Huisarts en Wetenschap, 55(2), 68–77.Google Scholar
 4. Knuistingh Neven, A., Lucassen, P., Bonsema, K., Teunissen, H., Verduijn, M., & Bouma, M. (2014). NHG-standaard slaapproblemen en slaapmiddelen. Huisarts en Wetenschap, 57(7), 352–361.CrossRefGoogle Scholar
 5. LVE, NHG en NVAB (2011). LESA overspanning en burn-out. Huisarts en Wetenschap, 54(12), bijlage 11–16.Google Scholar
 6. Weel-Baumgarten, E. M. van, Gelderen, M. G. van, Grundmeijer, H. G. L. M., Licht-Strunk, E., Marwijk, H. W. J. van, Rijswijk, H. C. A. M. van, et al. (2012). NHG-standaard depressie (tweede herziening). Huisarts en Wetenschap, 55(6), 252–259.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • J. R. M. Dopper
  • 1
 1. 1.VlaardingenNederland

Personalised recommendations