Advertisement

Psychische klachten en psychische gezondheid in de huisartsenpraktijk

 • J. J. van Os
 • H. E. van der Horst
Chapter

Samenvatting

In dit hoofdstuk staan we stil bij de begrippen psychische gezondheid en psychische klachten. Wat verstaan we daaronder? Wat kunnen we doen om psychische gezondheid te bevorderen? Wanneer is het raadzaam of nodig om mensen met psychische klachten hulp te bieden. En hoe ziet die hulp er dan uit, welke doelen willen we ermee bereiken? Ook staan we stil bij de prevalentie van psychische klachten in de Nederlandse bevolking en in de huisartsenpraktijk.

Literatuur

 1. Bak, M., Domen, P., & Os, J. van (Red.). (2017). Innovatief leerboek persoonlijke psychiatrie. Leusden: Diagnosis Uitgevers.Google Scholar
 2. Bijl, R. V., Zessen, G. van, & Ravelli, A. (1997). Psychiatric morbidity among adults in the Netherlands: The NEMESIS- study II. Prevalence of psychiatric disorders. Netherlands mental health survey and incidence study. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 141, 2453–2460.Google Scholar
 3. Graaf, R. de, Have, M. ten, Gool, C. van, & Dorsselaer, S. van (2012). Prevalentie van psychische aandoeningen en trends van 1996 tot 2009; resultaten van NEMESIS-2. Tijdschrift voor Psychiatrie, 54(1), 27–38.Google Scholar
 4. Hafkenscheid, A. (2014). De therapeutische relatie. Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 5. Huber, M., Knottnerus, J. A., Green, L., Horst, H. van der, Jadad, A. R., Kromhout, D., et al. (2011). How should we define health? BMJ, 343, d4163.Google Scholar
 6. Os, J. van (2014). De DSM-5 voorbij: Persoonlijke diagnose in een nieuwe ggz. Leusden: Diagnosis Uitgevers.Google Scholar
 7. Wing, J. K., Cooper, J. E., & Sartorius, N. (1974). The measurement and classification of psychiatric symptoms. London: Cambridge University Press.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • J. J. van Os
  • 1
 • H. E. van der Horst
  • 2
 1. 1.Hersencentrum UMC UtrechtUMC UtrechtUtrechtNederland
 2. 2.afdelingshoofd afdeling Huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskundeVUmcAmsterdamNederland

Personalised recommendations