Advertisement

Kinderen en adolescenten met psychische problemen

 • M. P. J. Beeres
 • F. Boer
 • B. L. F. Walstock
Chapter

Samenvatting

Driekwart van de psychische stoornissen begint voor het 25e levensjaar waarvan een kwart voor het 12e. De huisarts is bij uitstek in de gelegenheid dit in een vroeg stadium te signaleren. Naarmate kinderen jonger zijn is het lastiger vast te stellen of er sprake is van een stoornis door de atypische klachtenpresentatie. Met name het onderscheid tussen levensfaseproblematiek en onderliggende psychische stoornissen is niet eenvoudig. Dit hoofdstuk biedt, aan de hand van casuïstiek, aanknopingspunten om op ‘pluis-niet-pluisniveau’ psychische en lichamelijke klachten bij kinderen te exploreren. Na deze exploratie blijkt ongeveer driekwart van de kinderen in de eigen praktijk geholpen te kunnen worden. Overleg met school en met de jeugdarts kan hierbij ondersteunend werken. Beschreven wordt welke aspecten bij verwijzing naar de generalistische of gespecialiseerde GGZ overwogen moeten worden. Consultatie door een kinder- en jeugdpsychiater in de eigen praktijk kan helpen goede keuzes te maken in de behandeling en bij verwijzing.

Literatuur

 1. Boer, F., & Verhulst, F. (2014). Kompas kinder- en jeugdpsychiatrie. Voor de jeugdzorg, POH-GGZ, basis-GGZ, jeugdgezondheidszorg en het onderwijs. Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 2. Cvitan, M., Klaassen, R., & Amelsvoort, T. van (2016). Transitie naar volwassenheid en klinische syndromen. In W. Staal, J. Vorstman & R. J. van der Gaag (Red.), Leerboek Ontwikkelingsstoornissen in de levensloop (pag. 453–466). Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 3. Dijk, M. van, Verhaak, P., & Zwaanswijk, M. (2013). Evaluatie van een geïntegreerd eerstelijns zorgaanbod voor kinderen met psychosociale problemen. Utrecht: Nivel.Google Scholar
 4. Graaf, R. de, Have, M. ten, & Dorsselaer, S. van (2010). De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking – NEMESIS-2: Opzet en eerste resultaten. Utrecht: Trimbos-instituut.Google Scholar
 5. Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (2018). Landelijke Samenwerkingsafspraken jeugd-GGZ. www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules.

Aanbevolen literatuur

 1. Staal, W., Vorstman, J., & Gaag, R. J. van der (Red.). (2016). Leerboek ontwikkelingsstoornissen in de levensloop. Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • M. P. J. Beeres
  • 1
 • F. Boer
  • 2
 • B. L. F. Walstock
  • 3
 1. 1.Radboud umcNijmegenNederland
 2. 2.AMCAmsterdamNederland
 3. 3.afdeling Huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskundeVUmcAmsterdamNederland

Personalised recommendations