Advertisement

De patiënt met borderline-trekken

 • R. van Staveren
Chapter

Samenvatting

Het borderline-syndroom omvat een heel spectrum aan klachten en problemen, en is context-gebonden: borderline bestaat bij de gratie van de interactie met anderen. Borderline-trekken komen vooral voor bij vrouwen met vroegkinderlijke traumatische ervaringen. Comorbiditeit is eerder regel dan uitzondering, toch hebben persoonlijkheidssyndromen, ook het borderline-syndroom, een gunstiger beloop en gunstigere prognose dan we vroeger dachten. Na tien jaar is ongeveer de helft hersteld, zij het vaak niet volledig. Huisarts en POH-GGZ hebben een belangrijke taak in de vroege detectie en preventie van het borderline-syndroom. Vooral bij adolescenten valt op dit gebied grote winst te halen. Ook spelen huisarts en POH-GGZ een cruciale rol in het voorkomen van iatrogene schade door de patiënt met borderline-trekken naar de GGZ te verwijzen voor gespecialiseerde psychotherapie en zo min mogelijk medicatie voor te schrijven.

Literatuur

 1. American Psychiatric Association (2013). DSM-5: Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Washington DC: APA.Google Scholar
 2. Dawson, D., & MacMillan, H. L. (1993). Relationship management of the borderline patient. New York: Brunner/Mazel.Google Scholar
 3. Gabbard, G. O. (1994). Management of counter transference with borderline patients. Washington/London: American Psychiatric Press.Google Scholar
 4. Hutsebaut, J., & Hessels, C. J. (2017). Klinische stadiering en vroege interventie bij borderlinepersoonlijkheidsstoornissen. Tijdschrift voor Psychiatrie, 59(3), 166–174.PubMedGoogle Scholar
 5. Ingenhoven, T., Reekum, A. van, Luyn, B. van, & Luyten, P. (Red.). (2011). Handboek borderlinepersoonlijkheidsstoornis. Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 6. Kaasenbrood, A., & Hutsebaut, J. (2017). Persoonlijkheidssyndroom. In M. Bak, et al. (Red.), Innovatief leerboek persoonlijke psychiatrie. Leusden: Diagnosis Uitgevers.Google Scholar
 7. Karpman, S. (1968). Fairy tales and script drama analysis. Transactional Analysis Bulletin, 7, 39–43.Google Scholar
 8. Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (2017). Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen. Utrecht.Google Scholar
 9. Ryan, R. M. (2005). The developmental line of autonomy in the etiology, dynamics and treatment of borderline personality disorders. Development and Psychopathogy, 17, 987–1006.Google Scholar
 10. Staveren, R. van (2015). Patiëntgericht communiceren. Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar

Aanbevolen literatuur

  Voor naasten

  1. Meekeren, E. van, & Jong, J. de (2010). Omgaan met borderline. Een praktische gids voor naastbetrokkenen. Amsterdam: Boom.Google Scholar

  Voor patiënten

  1. Spaans, J., & Meekeren, E. van (2006/2013). Borderline hulpboek. Wat je zelf kunt doen aan verschijnselen als impulsiviteit, heftige emoties en conflicten (9e druk, herziene versie). Amsterdam: Boom.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • R. van Staveren
  • 1
 1. 1.Patiëntgericht CommunicerenAmersfoortNederland

Personalised recommendations