Advertisement

De patiënt met slaapproblemen

 • P. L. B. J. Lucassen
 • R. Lieverse
Chapter

Samenvatting

Klachten over slapeloosheid komen veel voor in de bevolking; slechts een klein deel van de mensen met klachten bezoekt hiervoor de huisarts. De klachten komen vaker voor bij vrouwen en op oudere leeftijd. Soms zijn slaapklachten risicofactor, symptoom of gevolg van een psychische aandoening. De huisarts exploreert een slaapklacht volgens de SCEGS-methodiek en oriënteert zich op de precieze hulpvraag en de oorzaken van, of bijdragende factoren aan, het probleem. De huisarts of de POH-GGZ kan in principe de behandeling uitvoeren. De behandeling bestaat primair uit voorlichting en niet-medicamenteuze behandeling. Medicamenteuze behandeling is meestal ongewenst vanwege bijwerkingen en verslavingsgevaar. Bovendien laat de effectiviteit te wensen over. Indien toch medicijnen worden voorgeschreven, dient dit kortdurend en intermitterend te zijn. Verwijzing is zelden noodzakelijk; alleen als er sprake is van een onderliggende ernstige somatische of psychiatrische aandoening is verwijzing aan de orde.

Literatuur

 1. American Psychiatric Association (APA) (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5). Nederlandse vertaling van Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5e druk). Amsterdam: Uitgeverij Boom.Google Scholar
 2. Arroll, B., Fernando, A., Falloon, K., Goodyear-Smith, F., Samaranayake, C., & Warman, G. (2012). Prevalence of causes of insomnia in primary care: A cross-sectional study. British Journal of General Practice, 62, e99–e103.CrossRefGoogle Scholar
 3. Borsboom, D., Cramer, A. O., Schmittmann, V. D., Epskamp, S., & Waldorp, L. J. (2011). The small world of psychopathology. PLoS One, 6, e27407.CrossRefGoogle Scholar
 4. Kalmbach, D. A., Pillai, V., Arnedt, J. T., Anderson, J. R., & Drake, C. L. (2016). Sleep system sensitization: Evidence for changing roles of etiological factors in insomnia. Sleep Medicine, 21, 63–69.CrossRefGoogle Scholar
 5. Knuistingh Neven, A., Lucassen, P., Bonsema, K., Teunissen, H., Verduijn, M., & Bouma, M. (2014). NHG-Standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen. Huisarts en Wetenschap, 57, 352–361.Google Scholar
 6. Kripke, D. F. (2016). Mortality risk of hypnotics: Strengths and limits of evidence. Drug Safety, 39, 93–107.CrossRefGoogle Scholar
 7. Os J. van (2013). The dynamics of subthreshold psychopathology: Implications for diagnosis and treatment. American Journal of Psychiatry, 170, 695–698.CrossRefGoogle Scholar
 8. Verbeek, I., & Laar, M. van de (2015). Behandeling van langdurige slapeloosheid. Protocol voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, inclusief DVD. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 9. Verbraecken, J., Buyse, B., Hamburger, H., Kasteel, V. van & Steenwijk, R. van (Red.). (2013). Handboek Slaap en slaapstoornissen. ISBN 978 90 334 8924 2.Google Scholar
 10. Wong, S. Y., Zhang, D. X., Li, C. C., Yip, B. H., Chan, D. C., Ling, Y. M., et al. (2017). Comparing the effects of mindfulness-based cognitive therapy and sleep psycho-education with exercise on chronic insomnia: A randomized controlled trial. Psychotherapy and Psychosomatics, 86, 241–253.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • P. L. B. J. Lucassen
  • 1
 • R. Lieverse
  • 2
 1. 1.afdeling EerstelijnsgeneeskundeRadboudumcNijmegenNederland
 2. 2.MaastrichtNederland

Personalised recommendations