Advertisement

De patiënt met een eetprobleem

 • H. E. van der Horst
 • A. A. van Elburg
Chapter

Samenvatting

Voedings- en eetstoornissen komen zowel bij kinderen als bij volwassenen voor. De pica en de ruminatiestoornis komen vooral bij jonge kinderen voor, de andere voedings- en eetstoornissen (anorexia nervosa (AN), boulimia nervosa (BN), binge eating disorder (BED) en de restrictieve voedselinnamestoornis (ARFID)) komen vooral bij adolescenten en volwassenen voor. AN en BN hebben bij respectievelijk 10 % en 5 % van de mensen die eraan lijden, een dodelijke afloop. Eetstoornissen gaan op den duur altijd gepaard met lichamelijke klachten. De huisarts kan twee eenvoudige vragenlijsten (ESP en SCOFF) en de signalenkaart uit de Zorgstandaard Eetstoornissen gebruiken om het vermoeden op een eetstoornis te staven. Zeker bij AN is een verwijzing naar de specialistische GGZ geïndiceerd, waarbij tijdens een eventuele wachttijd de lichamelijke conditie van de patiënt zorgvuldig gemonitord dient te worden. Kinderen en adolescenten met AN dienen tevens naar een kinderarts verwezen te worden als de huisarts AN vermoedt.

Literatuur

 1. American Psychiatric Association (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen DSM 5. Amsterdam: Uitgeverij Boom.Google Scholar
 2. Cotton, M., Ball, C., & Robinson, P. (2003). Four simple questions can help screen for eating disorders. Journal of General Internal Medicine, 18, 53–56.CrossRefGoogle Scholar
 3. Erskine, H. E., Whiteford, H. A., & Pike, K. M. (2016). The global burden of eating disorders. Current Opinion in Psychiatry, 29, 346–353.CrossRefGoogle Scholar
 4. Hoek, H. W., & Elburg, A. A. van (2014). Voedings- en eetstoornissen in de DSM-5. Tijdschrift voor Psychiatrie, 56, 187–191.Google Scholar
 5. Morgan, J. F., Reid, F., & Lacey, J. H. (1999). The SCOFF questionnaire: Assessment of a new screening tool for eating disorders. BMJ, 319, 1467–1468.CrossRefGoogle Scholar
 6. Noordenbos, G. & Elburg, A. van (Red.). (2018). Handboek Eetstoornissen (3e druk). Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 7. Smink, F. R., Hoeken, D. van, Donker, G. A., Susser, E. S., Oldehinkel, A. J., & Hoek, H. W. (2016). Three decades of eating disorders in Dutch primary care: Decreasing incidence of bulimia nervosa but not of anorexia nervosa. Psychological Medicine, 46, 1189–1196.  https://doi.org/10.1017/S003329171500272X. Epub 2015 Dec 16.CrossRefGoogle Scholar
 8. Smink, F. R., Hoeken, D. van, & Hoek, H. W. (2013). Epidemiology, course, and outcome of eating disorders. Current Opinion in Psychiatry, 26, 543–548.  https://doi.org/10.1097/YCO.0b013e328365a24f.CrossRefGoogle Scholar

Aanbevolen literatuur

 1. Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE) i.s.m. Trimbos-instituut (2017). Zorgstandaard Eetstoornissen. https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/eetstoornissen.

Aanbevolen websites

 1. Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE) (www.naeweb.nl).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • H. E. van der Horst
  • 1
 • A. A. van Elburg
  • 2
 1. 1.afdelingshoofd afdeling Huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskundeVUmcAmsterdamNederland
 2. 2.Universiteit UtrechtUtrechtNederland

Personalised recommendations