Advertisement

De patiënt met psychotische klachten

 • R. van Staveren
 • L. M. de Haan
Chapter

Samenvatting

Psychotische klachten vormen een continuüm van subsyndromale psychotische symptomen in de risicogroep naar (intermitterende) psychotische syndromen met affectieve en/of cognitieve componenten tot de meest ernstige chronische vorm met beperkt functioneren, schizofrenie. Behalve dimensioneel (variërend in ernst en tijdsverloop) kunnen psychotische klachten ook transdiagnostisch zijn: psychotische en affectieve symptomen komen vaak samen voor, waarbij niet altijd duidelijk is wat de primaire diagnose is. De diagnose wordt aan de hand van het verhaal van de patiënt en zijn naasten gesteld, waarbij het vooral om het denkproces van de patiënt gaat (hoe komt hij tot zijn conclusie?). Een belangrijke taak voor de huisarts bij psychotische klachten is het uitsluiten van onderliggende somatiek, en het vaststellen en behandelen van secundaire somatische gevolgen. Daarnaast spelen huisarts en POH-GGZ een belangrijke rol in het voorkomen van (zelf)stigmatisering, en daarmee in het herstelproces van de patiënt.

Literatuur

 1. American Psychiatric Association (2013). DSM-5: Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Washington DC: APA.CrossRefGoogle Scholar
 2. Cohen, D. (2015). Een ernstige psychiatrische aandoening verkort de levensverwachting. Huisarts en Wetenschap, 58(1), 16–18.CrossRefGoogle Scholar
 3. Huber, M., Knottnerus, J. A., Green, L., Horst, H. van der, Jadad, A. R., Kromhout, D., et al. (2011). How should we define health? BMJ, 343, d4163.CrossRefGoogle Scholar
 4. Lucassen, P., Postma, S., & Hartman, T. C. olde (2017). Ggz-vragenlijsten staan persoonsgerichte zorg in de weg. Huisarts en Wetenschap, 60(3), 112–114.CrossRefGoogle Scholar
 5. Oud, M. J. T., Schuling, J., Slooff, C. J., Groenier, K. H., Dekker, J. H., & Meyboom-de, Jong B. (2010). Zorg voor psychotische patiënten: De taakopvatting van de huisarts. Huisarts en Wetenschap, 53(3), 128–134.CrossRefGoogle Scholar
 6. Tielens, J. (2012). In gesprek met psychose. Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 7. Os, J. van (2014). De DSM-5 voorbij: Persoonlijk diagnostiek in een nieuwe GGZ. Leusden: Diagnosis Uitgevers.Google Scholar
 8. Staveren, R. van (2015). Patiëntgericht communiceren. Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 9. Veling, W., Haan, L. de, & Os, J. van (2017). Psychosesyndroom. In M. Bak, et al. (Red.), Innovatief leerboek persoonlijke psychiatrie. Leusden: Diagnosis Uitgevers.Google Scholar

Aanbevolen literatuur

 1. Amador, X. (2012). I am not sick, i don’t need help! New York: Vida Press.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • R. van Staveren
  • 1
 • L. M. de Haan
  • 2
 1. 1.Patiëntgericht CommunicerenAmersfoortNederland
 2. 2.afdeling PsychiatrieAMC/ARKINAmsterdamNederland

Personalised recommendations