Advertisement

De patiënt met stressgerelateerde klachten

 • B. Terluin
 • J. J. Strik
Chapter

Samenvatting

Stressgerelateerde klachten worden gekenmerkt door distress (een onaangename emotionele spanningstoestand) en kunnen worden onderverdeeld in spanningsklachten, overspanning en burn-out. Als de patiënt nog in staat is normaal te functioneren, spreken we van spanningsklachten. Als de patiënt het niet meer aan kan en sociaal disfunctioneert, is er sprake van overspanning. Burn-out is een vorm van overspanning waarbij de klachten minstens zes maanden bestaan en uitputting op de voorgrond staat. Bij overspanning/burn-out is het van belang een complicerende psychiatrische stoornis tijdig te herkennen. Qua behandeling is het belangrijk om de patiënt te ondersteunen bij de stresshantering. Langdurig ziekteverzuim moet zo veel mogelijk worden voorkomen vanwege het risico op verlies van werk. Overleg met de bedrijfsarts kan nuttig zijn.

Literatuur

 1. Bakker, I. M., Terluin, B., Marwijk, H. W. J. van, Windt, D. A. W. M. van der, Rijmen, F., Mechelen, W. van, et al. (2007). A cluster-randomised trial evaluating an intervention for patients with stress-related mental disorders and sick leave in primary care. PLoS Clinical Trials, 2(6), e26.CrossRefGoogle Scholar
 2. Bastiaanssen, M. H. H., Loo, M. A. J. M., Terluin, B., Vendrig, A. A., Verschuren, C. M., & Vriezen, J. A. (2011). Landelijke eerstelijns samenwerkings afspraak overspanning en burn-out. Herziening 2011. Huisarts en Wetenschap, 54(12), 11–16.Google Scholar
 3. Beurden, K. M. van, Brouwers, E. P. M., Joosen, M. C. W., Boer, M. R. de, Weeghel, J. van, Terluin, B., et al. (2016). Effectiveness of an intervention to enhance occupational physicians’ guideline adherence on sickness absence duration in workers with common mental disorders: A cluster-randomized controlled trial. Journal of Occupational Rehabilitation.  https://doi.org/10.1007/s10926-016-9682-x.CrossRefGoogle Scholar
 4. Brouwers, E. P. M., Tiemens, B. G., Terluin, B., & Verhaak, P. F. M. (2006). Effectiveness of an intervention to reduce sickness absence in patients with emotional distress or minor mental disorders: A randomized controlled effectiveness trial. General Hospital Psychiatry, 28, 223–229.CrossRefGoogle Scholar
 5. Hassink-Franke, L. J. A. (2011). Greep op psychische klachten. Huisarts en Wetenschap, 54(8), 428–431.CrossRefGoogle Scholar
 6. Linden, M. W. van der, Westert, G. P., Bakker, D. H. de, & Schellevis, F. G. (2004). Tweede nationale studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk. Klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. [The second Dutch national survey of general practice (NS2). Symptoms and illness in the community and general practice]. Utrecht/Bilthoven: Nivel/RIVM.Google Scholar
 7. Ridner, S. H. (2004). Psychological distress: Concept analysis. Journal of Advanced Nursing, 45(5), 536–545.CrossRefGoogle Scholar
 8. Terluin, B. (2015). Interventies bij overspanning en burn-out. Huisarts en Wetenschap, 58(4), 212–216.CrossRefGoogle Scholar
 9. Terluin, B., Smits, N., Brouwers, E. P. M., & Vet, H. C. W. de (2016). The Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) in the general population: Scale structure, reliability, measurement invariance and normative data: A cross-sectional survey. Health and Quality of Life Outcomes, 14, 130.  https://doi.org/10.1186/s12955-016-0533-4.
 10. Verschuren, C. M., Nauta, A. P., Bastiaanssen, M. H. H., Terluin, B., Vendrig, A. A., Verbraak, M. J. P. M., et al. (2011). Eén lijn in de eerste lijn bij overspanning en burnout. Multidisciplinaire richtlijn overspanning en burnout voor eerstelijns professionals. Utrecht: NVAB.Google Scholar

Aanbevolen literatuur

 1. Terluin, B., Klink, J. J. L. van der, Schaufeli, W. B. (2005). Stressgerelateerde klachten: Spanningsklachten, overspanning en burnout. In J. J. L. van der Klink & B. Terluin (Red.), Psychische problemen en werk. Handboek voor een activerende begeleiding door huisarts en bedrijfsarts. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • B. Terluin
  • 1
 • J. J. Strik
  • 2
 1. 1.afdeling Huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskundeAmsterdam Public Health research institute, Amsterdam UMC, Vrije Universiteit AmsterdamAmsterdamNederland
 2. 2.afdelingshoofd afdeling Psychiatrie & PsychologieMUMC+MaastrichtNederland

Personalised recommendations