Advertisement

Illness as failure. De strijdcultuur in de geneeskunde

 • S. Kruijff
Chapter

Samenvatting

Door onze dagelijkse ‘successen’ realiseren wij dokters ons te weinig dat onze behandelwinst getalsmatig maar zeer marginaal is. Terwijl we in toenemende mate overspoeld worden door het aanbod van patiënten met kanker lijken wij steeds meer in een soort ‘behandelstand’ te staan, zonder onszelf eerst de juiste vragen te stellen. De maatschappij heeft groeiende behoefte aan een arts die holistisch denkt, kijkt naar het geheel aan patiëntfactoren, niet alleen naar een specifiek probleem. Ook wanneer het einde onontkoombaar is geworden, dienen we met onze patiënt op tijd de juiste en passende doelen te bespreken, waarbij ‘niet behandelen’ altijd een van de opties hoort te zijn. Ziekte heeft met falen of slagen niets te maken en hoeft dus niet altijd tot de laatste dag bevochten te worden.

Literatuur

 1. 1.
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4.
  De keizer aller ziektes, een biografie van kanker, Siddhartha Mukherjee.Google Scholar
 5. 5.
 6. 6.
  Haes H, Koedoot N. Patient centered decision making in palliative cancer treatment: a world of paradoxes. Patient Educ Couns. 2003;50:43–9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. 7.
  Weeks JC, Catalano PJ, Cronin A, Finkelman MD, Mack JW, et al. Patients’ expectations about effects of chemotherapy for advanced cancer. N Engl J Med. 2012;367:1616–25.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 8. 8.
  Gattellari M, Voigt KJ, Butow PN, Tattersall MH. When the treatment goal is not cure: are cancer patients equipped to make informed decisions? J Clin Oncol. 2002;15(20):503–13.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
 10. 10.
  Staveren R van. Shared decision-making in medical practice – patient-centred communication skills. Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155(42):A3777.Google Scholar
 11. 11.
 12. 12.
 13. 13.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • S. Kruijff
  • 1
 1. 1.afdeling HeelkundeUMCGGroningenNederland

Personalised recommendations