Advertisement

Wat we van de geriater kunnen leren

 • R. G. J. Westendorp
Chapter

Samenvatting

De omslag van ‘jong-ziek’ naar ‘oud-ziek‘ heeft een omwenteling in het dokteren teweeggebracht. De enkelvoudige problematiek is naar de achtergrond verdwenen en complexe problematiek is routine geworden. Met de vlucht naar voren van de specialistische disciplines is grote vooruitgang geboekt, maar de toenemende meerwaarde valt terug met toenemende nevenwerkingen en uit de hand lopende kosten als gevolg. De nadruk op het volgen van richtlijnen heeft perverse effecten, omdat voor de meeste oudere patiënten van vandaag geen op evidentie geschoeide richtlijnen voorhanden zijn. De oplossing ligt in kennisoverdracht, het scheppen van vertrouwen, luisteren en terugkoppelen, waarmee de dokter de regie over gezondheid en ziekte aan de patiënt teruggeeft en daarmee een langdurig succes probeert te verzekeren.

Literatuur

 1. 1.
  Omran AR. (herdruk, voor het eerst gepubliceerd in 1971) The epidemiologic transition: a theory of the epidemiology of population change. Milbank Q. 2005;83:731–57.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 2. 2.
  Mckeown. The role of medicine: dream, mirage, or nemesis? Oxford: Blackwell; 1979.Google Scholar
 3. 3.
  Koopman JJ, Bodegom D van, et al. An emerging epidemic of noncommunicable diseases in developing populations due to a triple evolutionary mismatch. Am J Trop Med Hyg. 2016;94:1189–92.Google Scholar
 4. 4.
  Boyd CM, Darer J, Boult C, Fried LP, Boult L, Wu AW. Clinical practice guidelines and quality of care for older patients with multiple comorbid diseases: implications for pay for performance. JAMA 2005;294:716–24.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. 5.
  Persoonlijke communicatie.Google Scholar
 6. 6.
  Rothman KJ, Greenland S. Causation and causal inference in epidemiology. Am J Public Health 2005;95:S144–50.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. 7.
  Ahmadi-Abhari S, Guzman-Castillo M, Bandosz P, Shipley MJ, Muniz-Terrera G, Singh-Manoux A, et al. Temporal trend in dementia incidence since 2002 and projections for prevalence in England and Wales to 2040: modelling study. BMJ 2017;358:j2856.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 8. 8.
  Porter ME, Teisberg EO. How physicians can change the future of health care. JAMA 2007;297:1103–11.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. 9.
  Westendorp RG. Oud worden zonder het te zijn. Amsterdam: Atlas Contact; 2014.Google Scholar
 10. 10.
  Baumol WJ, Bowen WG. Performing arts – the economic dilemma: a study of problems common to theater, opera, music and dance. Aldershot: Gregg Revivals;1993.Google Scholar
 11. 11.
  Aspinal F, Glasby J, Rostgaard T, Tuntland H, Westendorp RG. New horizons: reablement – supporting older people towards independence. Age Ageing 2016;45:572–6.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • R. G. J. Westendorp
  • 1
 1. 1.Department of Public Health and Center for Healthy Aging, NNF challenge programmeUniversity of CopenhagenCopenhagenDenemarken

Personalised recommendations